Sociální granty rozděleny

Na podporu grantových projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb v letošním roce míří 900 tisíc korun. Zastupitelé schválili rozdělení částky mezi 12 projektů organizacím zejména z Prahy 6. Peníze jsou převážně určeny na snížení ztrát provozních nákladů.

Největší podpory se dostane Domovu sv. Rodiny, který pečuje o mentálně postižené osoby a klienty s kombinovaným postižením. Granty podpoří také Domov sv. Karla Boromejského, Denní stacionář Domova v Sedlci, Dům tří přání, azylový dům pro muže K srdci klíč nebo Středisko pro nevidomé na Dědině i Pražskou organizaci vozíčkářů.

O udělení grantu se ucházelo 35 právních subjektů, které předložily 47 projektů s celkovým finančním požadavkem ve výši téměř šest milionů korun. Na granty v sociální oblasti byla pro rok 2013 v rozpočtu schválena částka jeden milion tři sta tisíc korun. Zbývající částka je ponechána jako rezerva na podporu sociálních aktivit během roku.