Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

náhled souboruZastupitelé se v únoru sešli na mimořádném jednání svolaném na přání opozičních zastupitelů. Více než čtyři hodiny jednali o plánované zástavbě Vítězného náměstí. Polyfunkční budovu Line má postavit společnost Vítězné náměstí na obecním pozemku mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská, na místě současného parkoviště.

V územním plánu je dodnes celý pozemek funkčně stabilizován jako smíšená plocha, pro určitou část je zafixovaná funkce „veřejné vybavení“. Ta se ovšem vztahuje výhradně pro správní budovu, protože se zde v minulosti uvažovalo o stavbě radnice. „Teď, když máme opravenou původní radnici, je fixace bezpředmětná,“ uvedla starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. Opozice měla obavu o to, aby budova po dostavbě sloužila i veřejnosti. Požadovala proto, aby městská část ustoupila od změny územního plánu na pozemku. „Tímto krokem přišla městská část a především naši občané o minimálně 2500 metrů čtverečních veřejného vybavení,“ řekl Roman Štěpař z TOP 09.

Pochybnosti o využití budovy pro veřejnost vyvracel zástupce investora Jan Chromeček. Na to, co občanům žijícím v lokalitě nejvíce chybí, si společnost nechala zpracovat průzkum.  Dle výsledku je to například kino, nákupní centrum, bazén, obchodní centrum, oblečení. „Objekt počítá samozřejmě s tím, že první patro bude právě pro obchody a služby, druhé patro pro mediatéku. Vůbec se nebráníme, že bychom tam dali něco jako Czech Point nebo informační centrum,“ uvedl Chromeček. Poměr kancelářských ploch k veřejnému vybavení je v současnosti 75:25. Další přínosy po vzniku stavby vidí Chromeček v dotvoření náměstí, odclonění vnitrobloku, zabránění hluku a exhalací. Případné dotazy k projektu lze zasílat prostřednictvím webové adresy www.ppfreal.com.

Opoziční zastupitelé kromě požadavku, aby městská část ustoupila od změny územního plánu na pozemku, trvají na tom, aby byly při plánované stavbě splněny regulace. Podle Alexandra Holuba z TOP 09 projekt dostavby náměstí odporuje jak funkci, tak regulaci. Podle zástupce investora ale budova je v souladu s platnými regulativy. Strana zelených se pokusila prosadit, aby se vypracovalo odborné ocenění pozemku. Ani tento návrh zastupitelé neschválili.

Od záměru vybudovat na pozemku radnici městská část Praha 6 před několika lety ustoupila, s tím, že výhodnější bude opravit stávající budovu úřadu. Ve spolupráci se soukromým investorem, společností PPF Real Estate, rozhodla na pozemku postavit komerční budovu. Vznikla kvůli tomu společnost Vítězné náměstí. Menšinového podílu ve společnosti se Praha 6 před dvěma lety z finančních důvodů vzdala. Pozemek nyní městská část pronajímá za 4,4 milionu korun, po kolaudaci budovy to bude 9 milionů korun. „Pozemek na Vítězném náměstí si zachováme a budeme inkasovat pronájmem peníze. Během deseti let to bude přibližně 100 milionů korun,“ uvedla starostka. Zároveň popřela, že by městská část chtěla pozemek prodat.

Návrh polyfunkční budovy Line získal souhlasný posudek v procesu EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí). Souhlas ke stavbě projektu vydal odbor životního prostředí pražského magistrátu. Společnost PPF Real Estate může žádat o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Se stavbou chce začít příští rok. Dokončena by měla být v roce 2015.

Opoziční zastupitelé rovněž během jednání kritizovali rekonstrukci budovy současné radnice.