Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

náhled souboruŘeditel obvodního ředitelství městské policie pro Prahu 6 Zdeněk Kovanda šéfuje šestkovým strážníkům bezmála rok. I když zde nebydlí, považuje Prahu 6 za svoji srdeční záležitost. Jako strážník tu pracuje dvacátým rokem a šestku zná jak své boty. Společně s novým ředitelem pražských strážníků chce pozvednout prestiž městské policie. 

Po roce mají pražští strážníci opět ředitele. V lednu byl do funkce jmenován Eduard Šuster. Co od jeho nástupu do funkce očekáváte? Dojde k nějakým změnám?

V první řadě je nutné zmínit, že nový ředitel MP HMP je v oblasti bezpečnosti skutečný profesionál. Pro Obvodní ředitelství Praha 6 a pro mě osobně je a bude prioritou kvalitně odvedená práce. V tom se s novým panem ředitelem shodujeme. Osobně se domnívám, že provádění změn na obvodním ředitelství není na pořadu dne.

V Praze 6 pracuje v současné době 102 strážníků. Aby se naplnily tabulkové počty, mělo by jich být o osm víc. Pociťujete nedostatek strážníků?

Samozřejmě, že bych uvítal doplnění stavu, ale také vím, že kvalita práce nevychází pouze z počtů strážníků, ale také z přístupu k plnění pracovních povinností.  U většiny svých kolegů se na velmi dobrý přístup k práci mohu spolehnout.

Kolik strážníků skutečně pracuje „v ulicích“, mezi lidmi?

Odpověď je jednoduchá. Celkem je to 84 strážníků. Z toho 33 okrskářů a 51 strážníků ve výkonu hlídkové služby. Osm strážníků pak zajišťuje provoz operačního střediska. Samozřejmě, že tento počet neslouží najednou, ale v předem rozvržených směnách.

Městská policie má na starosti především dohled nad dodržováním pořádku. Jak se jí to z vašeho pohledu daří? Je v Praze 6 bezpečno?

Šestý pražský obvod patří z tohoto pohledu mezi klidnější lokality hlavního města. To neznamená, že by zde nedocházelo k páchání trestné činnosti nebo k narušování veřejného pořádku. Jde spíše o četnost výskytu. Strážníci přítomností v ulicích a na veřejných prostranstvích pak těmto skutkům předcházejí a v případě jejich zjištění, musí adekvátně reagovat. V minulém roce se podařilo při spáchání trestného činu zadržet 17 podezřelých osob, které byly předány Policii ČR. Podařilo se také zjistit 39 hledaných osob, které rovněž skončily na policejních služebnách. Kromě toho strážníci odhalili celkem 3979 přestupků proti veřejnému pořádku a 228 přestupků proti majetku.

Které jsou nejčastější přestupky a co dělá městská policie proto, aby se jejich počet snižoval?

Nejčastěji se vyskytují přestupky v dopravě a přestupky proti veřejnému pořádku, zejména porušování právních předpisů hl. Prahy, znečišťování veřejného prostranství a rušení nočního klidu. Snižovat jejich počet se dá jen zaměřením pozornosti na místa, kde k nim dochází nejčastěji.

Evergreenem se Praze 6 stala dopravní problematika a zejména problémy s parkováním, které snad částečně vyřeší zavedení parkovacích zón. Jaký je na tento problém pohled ze strany městské policie?

Situace s parkováním je komplikovaná v celé Praze a z pohledu strážníků lze říci jediné: nikdy se nezavděčíme. Jednou se zlobí řidič, kterého jsme řešili za přestupek, jindy se zlobí člověk, podle kterého to neřešíme. Pro jedny se tím zabýváme až moc, pro druhé málo. Záleží na úhlu pohledu. Naší prioritou je dbát na dodržování pravidel, o to se ze všech sil snažíme. Na území obvodů, kde jsou zřízeny parkovací zóny se situace v parkování pro obyvatele zlepšila a omezila se možnost parkování pro mimopražské řidiče, kteří jsou nuceni svá vozidla ponechávat na odstavných parkovištích, což je pozitivní. Řidiči ale také často parkují v sousedních obvodech, kde zóny prozatím nejsou zřízeny. Vzhledem k občanům Prahy 6 považuji zavedení zón za správný krok. Vždyť jen za minulý rok strážníci odhalili 24 532 přestupků spáchaných řidiči, kteří svá vozidla zaparkovali v rozporu se zákonem. 

Strážníci by měli být v poměrně úzkém kontaktu s lidmi. Jak například reagují na podněty občanů? Představme si skupinku teenagerů, kteří mi hulákají pod okny, a mám obavu, že něco rozbijí. Mám volat strážníka?

S voláním doporučuji příliš neotálet, protože preventivní přítomnost strážníků může mnohému předejít. Na strážníky v ulicích i operační středisko se obrací mnoho občanů se svými problémy, oznamují nejrůznější události a podezření na protiprávní jednání. Jsou velmi vnímaví ke změnám, které nastanou např. s příchodem neznámých osob do lokalit, kde bydlí nebo pracují. Všímají si déle zaparkovaných vozidel bez pohybu i dalších okolností, které uznají za vhodné strážníkům sdělit. Bohužel někdy volí ke sdělení informací neadekvátní způsoby komunikace. Dochází např. k oznamování urgentní události e-mailem, až  následující den po jejím vzniku, což má za následek nenapravitelnou ztrátu možnosti účinného zásahu v době, kdy lze přistihnout podezřelého při činu apod. V těchto případech doporučuji raději kontaktovat bezplatnou linku tísňového volání 156 nebo operační středisko OŘ MP Praha 6 na tel. č. 222 025 390 – 391. E-mail nebo písemné sdělení je vhodné používat při oznamování méně závažných problémů, které lze řešit bez časové naléhavosti.

Jak vnímáte spolupráci městské policie s radnicí Prahy 6?

Bezpečná Praha 6 je společným zájmem jak radnice, tak i strážníků nejen ze šestého pražského obvodu. Podařilo se mi po nástupu do funkce navázat na velmi dobrou úroveň spolupráce s městskou částí a snažím se ji stále prohlubovat. Před několika týdny navštívil Prahu 6 i ředitel MP HMP Ing. Eduard Šuster, který vyjádřil totéž. Významnou součástí spolupráce jsou zejména preventivní akce.