Praha 6 požaduje úpravu projektu Vincentinum

náhled souboruArchitektonická studie pro výstavbu Domu pro seniory Vincentinum nesplňuje požadavky Prahy 6.

Komise územního rozvoje nesouhlasila s předloženým projektem a požaduje jeho přepracování. O upraveném projektu se bude znovu jednat v dubnu.

Březnová Šestka informovala čtenáře o tom, že se bývalá usedlost Petynka, která je soukromým majetkem nadačního fondu Vincentinum, nestane kulturní památkou. Objekt nyní čeká demolice. Na jeho místě má v souladu s platným územním plánem vyrůst dům pro seniory. Praha 6 trvá na dodržení funkce a charakteru zařízení pro tyto účely.

Radnice věže nechce

Praha 6 dlouhodobě požaduje, aby v rámci projektu byly výrazně zmenšeny věže objektu Vincentina, případně zcela odstraněny. Vyžádala si také zpracování dalších návrhů, které by projekt představily v menším objemu. Zároveň komise územního rozvoje trvá na porovnání míry využití území ve stávajícím stavu s návrhem na budoucí komplex pro seniory.

Park má být průchozí

Na základě připomínek  Prahy 6 byl projekt několikrát upraven tak, aby zohlednil vznesené námitky. Bylo doplněno pěší propojení zahrad parku Kajetánka s novým parkem jižně od Vincentina až k usedlosti Schleiferka. Investor Vincentina nabídl Praze 6 revitalizaci jezírka, pěších cest kolem a výsadbu nových stromů. V rámci projektu bylo dořešeno bezbariérové propojení chodníku při ulici Na Petynce s budoucím domem pro seniory.

Projekt stavby Vincentina dlouhodobě vzbuzuje vášně mezi lidmi a názory na možnost zbourání bývalé usedlosti se různí. Petici proti demolici objektu podepsalo několik set lidí.

Usedlost Petynka  v minulosti sloužila jako ústav pro nevyléčitelně choré. V 50. letech minulého století objekt využívalo ministerstvo vnitra jako archiv. Po roce 1989 byl objekt vyklizen a začal chátrat. V 90. letech Praha 6 usilovala o získání usedlosti, ta však byla poskytnuta nadačnímu fondu Vincentinum a převedena do jeho správy.