Praha čeká připomínky k Metropolitnímu plánu

Magistrátní Odbor územního plánu zveřejnil návrh zadání nového Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu).

Ještě před předložením Zastupitelstvu hlavního města Prahy dokument projednají subjekty veřejné správy a pražské městské části. Své připomínky k návrhu může uplatnit i veřejnost.

Zhruba 30-ti stránkový dokument obsahuje informace o tom, proč je vůbec nutné nový územní plán zpracovat, jaká bude jeho základní koncepce, jakého území se bude týkat nebo jaké požadavky by měl mít na charakteristiku jednotlivých lokalit. Tento návrh zadání nyní čeká na připomínky příslušných orgánů státní správy, městských částí a veřejnosti. Ty mohou být podávány do 18. dubna. Zastupitelstvu hl. m. Prahy by mělo být zadání s již vyhodnocenými připomínkami předloženo na podzim letošního roku. Bude-li návrh schválen, zahájí město práce na návrhu Metropolitního plánu.

Návrh zadání Metropolitního plánu naleznete na oficiálních webových stránkách pořizovatele, Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu), v sekci územní plánování a rozvoj města, případně také na Portálu územního plánování hl. m. Prahy v sekci www.uppraha.cz/zadani.

O zadání Metropolitního plánu bude jednat též zastupitelstvo Prahy 6.

Jak se může veřejnost k návrhu zadání Metropolitního plánu vyjádřit?

Stavební zákon nařizuje písemnou formu podání připomínek pořizovateli (odbor územního plánu MHMP), a to ve stanovené lhůtě do 18. 4. 2013. Doporučuje se pro připomínky využít internetovou aplikaci, popř. klasický formulář. Připomínky podávejte do podatelny MHMP nebo zasílejte na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 21.