Velký jarní úklid začal

Aby se jaro mohlo nadechnout, je třeba vymést zimu nejen z ulic, ale i ze sklepů a domácností. Do jarního úklidu veřejných prostranství se pustilo hlavní město i radnice Prahy 6. Obyvatelům městské části jsou na mnoha místech k dispozici velkoobjemové kontejnery pro nejrůznější druhy odpadu.

Odcházející zima za sebou zanechala nemilosrdný pozdrav v podobě zaprášených ulic. Praha 6 proto v dubnu zahájila intenzivní úklid. „Během dvou týdnů zmizí z chodníků veškeré zbytky posypového materiálu,“ říká místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba. „V dubnu bude úklid proveden v každé ulici v Praze 6,“ dodává. Zvýšený úklid chodníků pak probíhá na frekventovaných místech v centrální části Bubenče, Dejvic a Břevnova. Praha 6 zajišťuje úklid městské části prostřednictvím rámcové smlouvy s dodavatelem úklidu, která zahrnuje jak úklid chodníků, tak výsběr odpadků z chodníků a zeleně. Na pravidelném úklidu se podílí také organizační složka Pro 6, která dává práci nezaměstnaným a lidem ve výkonu trestu.

O úklid ulic se postará TSK, která v dubnu zahájila blokové čištění komunikací. To potrvá v Praze 6 až do 6. června. Denně se uklidí desítky ulic. „Blokové čištění bude probíhat od 8 do 15 hodin,“ řekl mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Čištění probíhá bez odtahů aut, řidiči jsou však povinni respektovat značku zákaz zastavení. Městská policie bude za porušení zákazu udílet pokuty. „Bez vyparkovaných aut nelze úklid provést kvalitně,“ apeluje na řidiče místostarosta Jan Záruba.

TSK doporučuje sledovat dopravní značení v ulicích. Značky s podtabulkou, kde je uveden datum a čas, budou rozmístěny vždy sedm dní před zahájením blokového čištění v konkrétní ulici.

Podrobné informace o blokovém čištění v dané lokalitě lze nalézt také na www.tsk-praha.cz v odkazu „Čištění komunikací“. „Uživatel si může zadat buď název ulice a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční, nebo naopak zadá konkrétní den a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou práce probíhat,“ vysvětlil Mrázek. Informace lidé získají i díky bezplatné službě TSK info. Uživatel po registraci dostane do zadané mailové adresy informace o čištění ve zvoleném úseku vždy týden a jeden den předem. Zájemci naleznou odkaz na službu na hlavní stránce společnosti www.tsk-praha.cz.

Pro jarní úklid zahrádek i domácností jsou obyvatelům Prahy 6 k dispozici velkoobjemové kontejnery, které zajišťuje městská část. Přistavují se v sobotu do 12 hodin a na stanovišti zůstávají do pondělí 12 hodin. Jednotlivé lokality s termíny postupně najdete v Šestce na úřední desce. Kontejnery jsou určeny jak k likvidaci rostlinného odpadu, tak i objemného odpadu z domácností. Kontejnery přistavované magistrátem jsou na stanovištích pouze 4 hodiny, od 16 do 20 hodin.

Hledá se místo pro sběrný dvůr

Objemnější odpad lze odvézt do sběrných dvorů v provozovaných Prahou 6 (Jednořadá, areál SK Aritma, Drnovská) nebo magistrátem v Proboštském dvoře. V březnu byl ukončen provoz sběrného dvora na Břevnově v ulici Moravanů. Městská část absenci sběrny provizorně řeší velkoobjemovým kontejnerem. Ten je od března do konce dubna umístěn v ulici Za Oborou s tím, že po jeho naplnění bude přistaven vždy kontejner prázdný. Místo pro nový sběrný dvůr se hledá. „Sběrný dvůr v ulici Moravanů byl provozován na pronajatém pozemku na základě nájemní smlouvy. Vlastník pozemku se ale rozhodl využít pozemek pro stavbu domu, proto se nepodařilo nájemní smlouvu dále prodloužit. Městská část Praha 6 se snažila vytipovat za tento prostor jiný vhodný pozemek v dané lokalitě, nicméně do ukončení nájemní smlouvy se nepodařilo najít vhodné řešení,“ informovala Šestku vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová.

Odpad ze zahrádek, převážně trávu a listí, lze o víkendech umístit též do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (str. 10), které na několik stanovišť v Praze 6 přistavuje pražský magistrát. Pro likvidaci nebezpečného odpadu lze využít některou ze zastávek na trasách při pravidelném svozu odpadů nebo sběrnu v Radimově ulici.

Pražské vodovody a kanalizace v dubnu zahajují plošnou deratizaci kanalizační sítě. Jedním z míst s největší koncentrací potkanů v Praze je oblast kolem stavby metra v Dejvicích. „Pravidelnou deratizací v kanalizaci se drží počet potkanů na přiměřené úrovni, ale hodně potkanů je také na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují odpadky,“ uvedl mluvčí PVK Ondřej Pokorný. I z těchto důvodů bude současně s deratizací stok prováděna deratizace na povrchu. Tu provádějí firmy objednané magistrátem. Místa povrchové deratizace budou v terénu označena informační tabulí.