Amos tour hledá všestrannou školu

Již do třetího měsíce vstoupil v šesti základních školách Prahy 6 nový projekt Amos tour.

Jedná se o vícestupňovou sportovně dovednostní soutěž, která má kromě cíle sportovního také cíl socializační. Do soutěže o nejvšestrannější školu se zapojily ZŠ Emy Destinnové, nám. Interbrigády, Hanspaulka, Dlouhý lán, T. G. Masaryka a Petřiny-jih.

I. fáze Amos tour probíhá během vyučování. Děti 3.–8. tříd si měří své sportovní dovednosti v hodinách tělesné výchovy. Výstupem je sportovní karta žáka. Na ní každý pozná, jak si stojí proti svým vrstevníkům v pohybových dovednostech. Na kartě třídy a kartě školy pak ostatní uvidí, jakých výkonů dosáhli žáci v poměru k ostatním školám v Praze 6 i v Praze. Každý žák se přitom podílí na výsledku třídy, i ten poslední ovlivní výsledek třídy. Platí tedy bez výjimky: „I já se počítám. Je důvod, proč se snažit, je o co bojovat.“ Nejlepších 18 dětí, tým školy složený z třeťáků až osmáků, postupuje do obvodního kola.

Ve druhé fázi Amos tour děti soutěží ve sportovně koordinačních disciplínách. Radní pro školství Ondřej Balatka říká: „Soutěž motivuje školy, jejich žáky a vedení ke sportovním aktivitám a k podpoře týmového ducha v rámci ročníků celé školy a socializuje děti různých věkových kategorií.“

V Amos tour mají děti stejný zájem na úspěchu a jsou motivovány pracovat v kolektivním duchu pro stejný cíl. V duchu fair-play si vytváří pocit sounáležitosti s kolektivem školy a městskou částí Prahy, ve které studují.

Zájmem o každé dítě představuje Amos tour rozumnou alternativu k soutěžím ve fotbalu nebo floorbalu. „Tam nominují školy stále stejné děti. V Amos tour má skutečnou šanci každé dítě,“ dodává zástupce pořadatele MUDr. Vít Mařík.