Chodníkový program pokračuje po zimní pauze

Praha 6 opět investuje do oprav chodníků v rámci chodníkového programu. Zastupitelé Prahy 6 schválili rozpočtová opatření, díky kterým radnice zajistí rekonstrukce dalších komunikací, které jsou majetkem hlavního města. Městská část na opravy chodníků na svém území vydá 44,3 milionů korun, které poskytne do rozpočtu TSK.

Již v březnu bylo zahájeno pokračování opravy ulice Charlese de Gaulla a Dr. Wintra v Dejvicích. Dojde tak k dlouho očekávané výměně velkoformátové betonové dlažby, dosadbě uličního stromořadí a úpravě přechodů. Práce budou probíhat po jednotlivých úsecích ulic a dokončení se plánuje do začátku září. Stavba je koordinována s vlastníky nemovitostí, kteří si realizují izolace přilehlých objektů.

Po zimě pokračuje oprava povrchu ulice Mařákova, kde bude provizorní asfaltový povrch nahrazen kamennou mozaikou a předláždí se též vozovka. Pokračuje i oprava Hošťálkovy ulice úsekem Bělohorská-Štefkova, kde dochází ke koordinaci s opravami na plynárenském zařízení.

V květnu budou zahájeny práce na druhém úseku ulice Na Větrníku rekonstrukcí vodovodních řadů. Následovat bude oprava povrchu komunikace, která povede ke snížení hluku. Městská část přispěje na opravu chodníků, dělících ostrůvků na přechodech pro chodce, stavbu parkovacích zálivů a doplnění zeleně.

V oblasti Hanspaulky je pro letošek připravena celková oprava ulice Na Čihadle, kde dojde k výměně asfaltových vrstev vozovky a úpravě povrchu chodníků v betonové dlažbě. S ohledem na délku ulice je stavba rozdělena do dvou etap. Před opravou budou provedeny výměny podzemních elektrických vedení. Výměny vedení budou probíhat také v okolních ulicích, chodníky zde budou uvedeny do původního stavu.

Na druhou polovinu roku se připravují opravy vybraných ulic Vokovic, které jsou ve velmi špatném stavu. Předpokládají se souvislé opravy chodníků a vybraných vozovek ulic K Červenému vrchu a V Nových Vokovicích.

I letos budou pokračovat souvislé opravy chodníkových ploch vybraných na základě podnětů občanů a správce komunikací. „Chceme provést opravy v ulicích Nad Panenskou, Zličínská, Na Okraji, Čílova, K Brusce a dalších, které budou v průběhu roku prověřovány,“ uvedl radní pro životní prostředí Jan Záruba.

Oprava komunikací Rakovnická a Přílepská v Ruzyni je připravena s ohledem na čistě obytnou zástavbu jako zklidněná komunikace s režimem obytné zóny. Opravou povrchu dojde k odstranění provizorní panelové vozovky, přibydou zelené zálivy a další zklidňující prvky.

Unikátní chodníkový program v Praze 6 běží už dvanáctým rokem. Za tu dobu Praha 6 zajistila opravu více než stovky chodníků.