Patočkovou již oběma směry

náhled souboruDefinitivní podobu včetně tramvajové trati už mají ulice Patočkova a Myslbekova. Od května slouží řidičům i cestujícím MHD.

Silniční a tramvajový provoz je navrácen do původního stavu z roku 2009. Zároveň je zcela odstraněna provizorní komunikace, která po dobu tří let převáděla pěší a silniční provoz kolem stavební jámy.

„Zprovoznění komunikace výrazně přispěje plynulosti dopravy v oblasti Střešovic, která je dlouhodobě zatížena stavbou tunelu Blanka,“ říká místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek. „Oceňuji, že společnost Eurovia dodržela slib a komunikaci zprovoznila v termínu, ke kterému se v minulosti zavázala.“ dodal. 

Za dobu čtyř let se povedl postavit tunel o délce 500 m pod velmi vytíženou komunikací. „Při výstavbě hloubeného tunelu jsme se potýkali s komplikacemi způsobenými umístěním stavby v městské zástavbě, požadavkem na zachování provozu v dotčené oblasti a nutností přeložit veškeré  inženýrské sítě tak, aby nebyly během výstavby omezeny dodávky energií,“ řekl ředitel oblasti Čechy střed stavební společnosti EUROVIA CS Jan Tříška.

Do finální podoby parku, který vzniká mezi bastiony a ulicemi Patočkova a Myslbekova, bude uloženo ještě cca 20 tisíc kubíků zeminy. Po vybudování obslužných komunikací a mlatových chodníků, vysázení zeleně a umístění laviček budou práce ukončeny v první polovině roku 2014.