Školky hlásí rekordní počet dětí u zápisu

Zápisy do mateřských škol v Praze 6 potvrdily velký zájem o umístění dětí ve školkách, letos největší za poslední roky. Do školek se hlásilo téměř čtrnáct set dětí nejen z Prahy 6, ale i ostatních městských částí a okolních obcí. Na otázky, jak si Praha 6 s rekordním zájmem poradila, odpovídá radní pro školství Ondřej Balatka.  

Radnice letos připravila společně s ředitelkami MŠ elektronický systém pro evidenci přihlášek. Jak se osvědčil?

Systém výrazně ulehčil administrativu přijímacího řízení. Rodičům také umožnil podat přihlášky do více školek, čím se zvýšila šance dítěte na přijetí do některé z nich, především pokud se jednalo o různé lokality. Někteří rodiče podali přihlášky i do více než deseti školek. 

Kolik dětí v září do školek nastoupí?

Momentálně je přijato 856 dětí s trvalým pobytem v Praze 6. Do konce května ještě řešíme odklady školní docházky a předpokládáme, že se počet přijatých ještě zvýší. V každém případě se podařilo do školek umístit všechny předškolní děti, jak je naší povinností. Přestože je mnohaletou ambicí radnice přijmout do školek všechny tříleté děti k 31. srpnu s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 6, počet nepřijatých dětí z Prahy 6 starších více než tři roky je letos 218. Na některé se ještě dostane. Pokud ne, musejí se rodiče obrátit na některé ze soukromých zařízení. 

Počet dětí hlásících se letos do školek je rekordní. Čím to je? 

Kromě stoupající porodnosti, na kterou MČ Praha 6 průběžně reaguje navyšováním kapacity míst ve školkách, nám s počty zamíchal nárůst počtu dětí ve školkovém věku, které mají trvalé bydliště v naší městské části. Ukazuje se totiž, že rodiče děti v době zápisů účelově přehlašují k trvalému pobytu na území MČ Prahy 6. Podle našich odhadů se to týká zhruba dvou stovek dětí, což je stejně, jako počet nepřijatých dětí do školek. 

Jak radnice tuto situaci hodlá řešit?

Podle vyjádření ombudsmana musíme mít k takovým dětem stejný přístup, jako k těm, co v Praze 6 žijí odmalička. Pro příští rok hledáme řešení, to však vyžaduje spolupráci magistrátu i určitou změnu legislativy.

Obecně je ale tento problém složitější. Do našich školek se hlásí děti ze satelitů kolem Prahy, které nemají vlastní infrastrukturu. Typickým příkladem jsou Roztoky, kde jsou školky přeplněné. Také rodiče, kteří dojíždějí za prací do Prahy, by zde chtěli mít umístěné dítě i ve školce. Radnice se ale musí starat hlavně o svoje občany. 

Dostalo se letos ve školkách i na děti mladší tří let?

Ano, ale pouze ve školkách, o které nebyl tak velký zájem. Na druhou stranu jsou lokality, například v Dejvicích a Bubenči, kde zájem násobně převyšuje kapacity školek. Tam se nedostalo ani na tříleté děti. I z toho důvodu Praha 6 již nyní plánuje rozšířit v příštím roce kapacitu MŠ Čínská. V letošním roce dojde k demolici MŠ Meziškolská, jde o jedinou z našich školek, jejíž obvodový plášť obsahuje azbest, a následně bude postavena modulová novostavba s kapacitou 112 míst.