Vzpomínka na generála Balabána

náhled souboruPietní vzpomínka na velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ generálmajora Josefa Balabána, držitele Ćestného občanství Prahy 6 in memoriam se uskutečnila 22. dubna ve Studentské ulici v Dejvicích.

Za městskou část Praha 6 položili věnec k pamětní desce na domě, kde byl tehdejší podplukovník Balabán před 72 lety zatčen, místostarostové Jan Záruba a Štěpán Stupčuk. Balabánovu památku si připomněl také senátor Petr Bratský, zástupci veteránských organizací a další hosté.

Odbojová skupina „Tři králové“, kterou tvořili Josef Balabán, Václav Morávek a Josef Mašín, svými riskantními operacemi provokovala špičky pražského gestapa a získávala velmi cenné informace. Tito hrdinové patřili mezi zakládající členy vojenské odbojové organizace Obrana národa, kde vytvořili zpravodajskou a diverzní skupinu. Při jedné konspirativní schůzce v Dejvicích, která byla konfidentem vyzrazena, padl do rukou gestapa první ze Tří králů – Josef Balabán.

Navzdory krutým výslechům nepodlehl a nic nevyzradil. Po vyhlášení stanného práva byl Josef Balabán odsouzen k trestu smrti a 3. října1941 v jízdárně kasáren bývalého dělostřeleckého pluku v Praze-Ruzyni popraven.