Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Již více než rok funguje v Praze 6 specializovaný denní stacionář pro seniory s diagnózou Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, deprese nebo stařecká demence. Pomáhá nemocným seniorům i pečujícím rodinám zvládnout tuto ob-tížnou životní situaci.

Studio SENIOR se nachází v ulici Na Petynce, poblíž zrekonstruovaného parku Kajetánka. Sociální služby seniorům poskytuje každý všední den od 7 do 19 hodin, po dohodě i o víkendech. Klienti mají zajištěnou péči a volnočasové aktivity, rehabilitační cvičení, přizpůsobené zdravotnímu a psychickému stavu klienta. „Volba aktivit je velice individuální, někdo rád maluje, jiný preferuje muzikoterapii, trénink paměti, někteří klienti se aktivně podílejí na domácích pracích, jako je prostírání, mytí nádobí, klientky rády pomáhají s dekorací studia dle sezónních svátků,“ říká Milena Šlechtová, sociální pracovnice a zároveň jednatelka zařízení.

Přes den senior dochází do stacionáře, večer se o něj stará rodina. Do stacionáře lze dohodnout i dovoz a odvoz. „Takto je umožněno co nejdéle dožít v přirozeném domácím prostředí, na které je senior zvyklý. Rodina ví, že je o něj postaráno, není stresována a senior má nastolený režim, kdy přes den je aktivně zaměstnán a v noci klidně spí, což je pro tyto diagnózy velice důležité,“ vysvětluje Milena Šlechtová.

Mimo to podnikají klienti výlety po Praze 6, protože procházky aktivují a každý se rád podívá na místa svého mládí. Kapacita studia je 15 klientů, celodenní péče je zajištěna školeným a vstřícným personálem, který klade důraz na osobní přístup a individualitu klienta. Strava (i dieta) se podává ve formě dvou svačin a oběda, dodržuje se pitný režim, který ovlivňuje celkový zdravotní stav seniorů. V případě, že řešíte podobnou životní situaci, je možnost dohodnout si osobní návštěvu.

Více na www.studiosenior.cz.