Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

náhled souboruNový název přijel odhalit vnuk slavného Čechoameričana Anton Kerner

Radní pro školství Ondřej Balatka, ředitel školy Petr Karvánek, velvyslanec USA  Norman L. Eisen, vnuk A. Čermáka Anton Cermak Kerner a starostka Prahy 6 Marie Kousalíková odhalili nový název školy.

 

Osmadvacet zlatých písmen nad hlavním vchodem školy tvoří její nový název: Základní škola Antonína Čermáka. Nahradil původní pojmenování ZŠ Interbrigády.

Škola svým názvem uctívá jednoho z nejznámějších českých emigrantů, bývalého starostu partnerského města Chicaga, který především vzdělávání považoval za jednu z nejdůležitějších činností.

Společně se starostkou Marií Kousalíkovou a americkým velvyslancem Normanem L. Eisenem odhalil nový název vzácný host, vnuk Antonína Čermáka Anton Kerner.

„Před 80 lety Antonín Čermák zemřel statečnou smrtí. A právě dnes si také připomínáme 140. výročí jeho narození. Přála bych si, aby všem zůstal v myslích a srdcích příběh velkého českého rodáka,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6. „Naše městská část si osobnosti a odkazu Antonína Čermáka dlouhodobě velmi váží. Již téměř dvacet let máme ulici Antonína Čermáka. Jméno starosty Čermáka nese již několik let i školka v areálu základní školy, která dosud byla součástí základní školy Interbrigády. Nyní se podařilo oba názvy sjednotit,“ doplnila starostka.

„Je příznačné, že škola nese jméno člověka, který vzdělání považoval za jednu z klíčových aktivit,“ řekl radní Prahy 6 pro školství Ondřej Balatka, který změnu názvu školy inicioval.

Příběh Antonína Čermáka, osobnosti, která je ztělesněním amerického i českého snu o člověku, který se vlastní pílí a umem z nuzných poměrů syna horníka stane slavným česko-americkým podnikatelem, politikem a veřejným činitelem, starostou tehdejšího druhého největšího „českého“ města na světě Chicaga, je v historii výjimečný. Mít jméno na štítu základní školy by muž, který před 80 lety zemřel místo amerického prezidenta Roosevelta, považoval za jednu z nejvyšších poct. Vnuk Antonína Čermáka, Anton Kerner, přijel do Prahy poprvé v životě. Nově pojmenované škole věnoval portrét svého dědy s tehdejším prezidentem T. G. Masarykem. „Antonín Čermák věřil ve vzdělání. Za školy i učitele se zasazoval po celou dobu svého působení v politice, přestože neměl téměř žádné formální vzdělání, protože musel od útlého věku pracovat,“ řekl Anton Kerner a dodal: „V den, kdy byl dědeček postřelen, bojoval právě za zájmy chicagských studentů.“

„Přejmenování školy je poctou Čechoameričanovi, který doslova a do písmene položil svůj život při obraně prvního velitele ozbrojených sil USA a nově zvoleného prezidenta F. D. Roosevelta. Anton Čermák je legendou americké politiky, je i legendou v českoamerickém městě Chicagu,“ prohlásil při slavnostním představení nového názvu školy americký velvyslanec v Praze Norman Eisen.

Videopozdrav poslal do Prahy 6 i současný starosta města partnerského města Chicago Rahm Emanuel: „Pracuji za stejným stolem jako starosta Antonín Čermák před 80 lety. Každý den si uvědomuji jeho odkaz, který našemu městu zanechal, “ vzkázal z amerického Chicaga Rahm Emanuel.

 

Antonín Josef Čermák 9. 5. 1873 Kladno – 6. 3. 1933 Miami

První a dosud poslední starosta v historii Chicaga, který se nenarodil v USA.

Rodiče emigrovali do Ameriky krátce po jeho narození. Pracovat začal ve dvanácti letech se svým otcem v uhelných dolech, v šestnácti letech byl však propuštěn, když se pokoušel organizovat horníky do svazů ve snaze dosáhnout vyšší mzdy. Nakonec si vybudoval vlastní podnik na překlad vozíků s uhlím a dřevem, později buduje firmu pro obchod s nemovitostmi. Prací v Demokratické straně se zapojuje i do politiky, přestože se nikdy nenaučil plynně anglicky. Špatnou angličtinu doháněl osobitým charismatem.

Rostoucí podpora Čermáka nakonec v roce 1931 vynesla jako vůbec prvního imigranta až na chicagskou radnici. Čelit musel dvěma nepřátelům – velké hospodářské krizi a Al Caponeho mafii. Osudným se mu ale stalo Miami, kam doprovázel prezidenta Franklina D. Roosevelta. Patnáctého února 1933 večer, poté, co Roosevelt vystoupil z auta a zdravil se se svými obdivovateli, na něj v davu vytáhl zbraň Giuseppe Zangara – stavební dělník italského původu, který nenáviděl bohaté a mocné, a proto chtěl Roosevelta jako ztělesnění toho všeho zabít. Jedna ze svědkyň atentátu mu strčila do pravé ruky, a možná právě proto zasáhla další střela Čermáka, a nikoliv prezidenta. Chicagského starostu převezli do nemocnice, a ještě když ho ukládali na nosítka, prezident Roosevelt ho držel za ruku a povzbudivě se na něj usmál. „Jsem rád, že jsem to byl já, ne vy,„ řekl Rooseveltovi Čermák, smrtelně raněný kulkou v plicích. Proslulá slova má vyrytá na náhrobku na Českém národním hřbitově v Chicagu a jsou i na jeho pamětní desce v Kladně na místě, kde stával jeho rodný dům.

 

Antona Kernera přišli pozdravit Sokolové ze Střešovic. Je známo, že Antonín Čermák byl aktivním Sokolem.

 

Ředitel školy Petr Karvánek (vlevo) přivítal Antona Kernera s manželkou.