Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

náhled souboruSvatovítská ulice se musí rekonstruovat. Jak potvrdil tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek, akce je plně připravena. Práce by měly probíhat od konce června do konce října, v souběhu s rekonstrukcí tramvajové trati ve stejné ulici.

„Účelem rekonstrukce Svatovítské ulice je zmírnění emisních a zejména hlukových dopadů,“ uvedl Mrázek. Opravovat se bude úsek mezi ulicí Generála Píky a Vítězným náměstím. V rámci stavby dojde k výměně stávající konstrukce dlážděné vozovky za speciální asfaltový povrch, který dokáže pohlcovat hluk. Součástí stavby bude i rekonstrukce přilehlých chodníků, vjezdů a parkovacích ploch. Dlažba bude položena výhradně na stanovištích autobusových zastávek, na ploše parkovišť, vjezdů a chodníků.

„Akce musí proběhnout ve stejném termínu, ve kterém bude probíhat rekonstrukce tramvajového tělesa, přemístění stanice tramvaje Vítězné náměstí a stavby v oblasti křižovatky Prašný most. Nepřipustíme, aby práce neprobíhaly současně a aby  docházelo k prodlužování výluky dopravy v této oblasti,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek, podle kterého navíc hlavní město na stavbu, i přes řadu argumentů přednesených Prahou 6, dosud neuvolnilo peníze.

Pro rekonstrukci Svatovítské je vydáno pravomocné stavební povolení, zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CS. „V součinnosti s investorem podniká kroky k zahájení realizace akce. Realizační náklady činí 35 milionů korun,“ doplnil Mrázek. Rekonstrukce vozovky musí probíhat také s ohledem na napojení nových kolejových tras a výškové řešení.