Stavba budovy Line: územní řízení

náhled souboruZa značného zájmu veřejnosti bylo na úřadu Prahy 6 zahájeno řízení k vydání územního rozhodnutí pro stavbu polyfunkční budovy „Line“ na Vítězném náměstí, nazývanou také Lední medvěd.

Polyfunkční budova „LINE“ má být umístěna na Vítězném náměstí v centrální části Prahy 6. Investorem je soukromá společnost Vítězné náměstí a.s. Budova podle záměrů investora zlepší celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. Prostory o velikosti přibližně 15 tisíc m2 budou využity pro administrativní účely, 1. a 2. podlaží pak pro služby občanské vybavenosti a obchody. Návrh budovy podle investora vychází a respektuje zásady regulace pro Vítězné náměstí. Hlavní město Praha i městská část Praha 6, na jejímž pozemku má stavba vyrůst, s projektem souhlasí.

Písemné námitky proti umístění budovy podalo během jednání osm občanských sdružení. Podle nich projednávaný záměr naopak nesplňuje stanovenou výškovou regulaci a narušuje urbanistické a architektonické hodnoty v území. Stavba je podle nich v rozporu s veřejným zájmem a hrozí, že způsobí nadlimitní hlukovou zátěž svou dopravní obsluhou. Další námitky vznesli jako účastníci řízení sousedé. O námitkách rozhodne stavební úřad pro Prahu 6.

Územní řízení je v současné době přerušeno. Občanská sdružení totiž zároveň podala námitku podjatosti, která se týká všech úředníků Prahy 6 včetně paní starostky. Do doby rozhodnutí o této námitce nelze v územním řízení pokračovat.