Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Úsilí bezpečnostní komise RMČ a odboru výstavby ÚMČ o řešení problematiky tzv. rizikových objektů v nevyhovujícím či dokonce havarijním stavu, které patří v drtivé většině soukromým subjektům, po čtyřech měsících přináší posun pozitivním směrem.

Jak uvedl předseda bezpečnostní komise Miloš Balabán, společný postup komise, odboru výstavby, Policie ČR a městské policie přispěl k tomu, že několik vlastníků budov v Dejvicích, Bubenči, Liboci, Střešovicích a Veleslavíně začalo komunikovat s úřadem městské části a odpovědněji přistupuje k zabezpečení nebo dokonce rekonstrukci léta zanedbávaných objektů.

Ukázkovým příkladem je zřejmě zahájení rekonstrukce obytného domu ve Velvarské ulici 1646/19, který léta hyzdil lokalitu Dejvic. Bezpečnostní komise podle slov Balabána bude dále problému věnovat svoji pozornost, protože míra bezpečnostních rizik pro občany plynoucí z nezabezpečených budov není zanedbatelná.