Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

S lítostí oznamujeme čtenářům Šestky, že zemřel její dlouholetý šéfredaktor a vydavatel Jaroslav Bachora.

Noviny Šestka vydával více než devět let, během kterých z nich vytvořil měsíčník občany vyhledávaný pro široké spektrum informací. Dbal na to, aby noviny sloužily právě občanům Prahy 6. Mnohokrát dokázal, že ze svých zásad nehodlá slevit na úkor pravdy, s vidinou politického prospěchu nebo ekonomického zisku. 

„V Jaroslavu Bachorovi ztrácí Praha 6 letitého spolupracovníka a muže, který se významně podílel na jejím rozvoji. Nesmlouvavý, pevný ve svých postojích a názorech,“ uvedla starostka Marie Kousalíková, která je zároveň členkou redakční rady novin Šestka.

Jaroslav Bachora byl též zakládajícím členem a bývalým místopředsedou strany Svobodných občanů. Působil jako tajemník Nadačního fondu Václava Klause.

Odešel náhle ve věku nedožitých 62 let.