Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Divadlo Spejbla a Hurvínka připravilo speciální před­stavení pro handicapované děti s poruchami sluchu ze základních škol.

 Hru Mikiho Kirschnera „Hurvínek mezi osly“ se pro ně podařilo zrealizovat díky spolupráci s Nadačním fon­dem pomoci a Českou komorou tlumočníků do znakového jazyka. Je opatřena titulky s českým textem a zá­roveň  tlumočena do znakového jazyka. „Představení se setkalo s ohlasem, a tak bychom v této spolupráci rádi pokračovali,“ uvedl mluvčí divadla Miroslav Polák. Divadlo zvažuje uspořádat program také pro děti nevidomé, které tak budou moci poznat Hurvínka, Máničku, Spejbla a bábinku svým hmatem, a tím získat vizuální představu o tom, jak vlastně vypadají.