Excelentní jazykové školy jsou již tři

náhled souboruTitul Excelentní jazyková škola pro nadcházející školní rok drží tři zá­kladní školy v Praze 6. K ZŠ Hans­paulka a Emy Destinnové, které své tituly obhájily, se letos přidala ZŠ Červený vrch. I přesto, že škola není primárně zaměřená na výuku jazyků. 

„Jsme přesvědčeni, že v blízké budoucnosti znalost dvou cizích jazyků bude nezbytností,“ říká ředitelka školy Červený vrch Jana Matoušová. „Do letošního roku jsme od šesté tří­dy učili jako druhý cizí jazyk převážně němčinu a francouzštinu. Od září budeme učit i ruštinu a španělštinu,“ dodává Matoušová s tím, že na­bídka čtyř jazyků je jednou z podmínek získání titulu. „Kromě povinné výuky nabízíme i odpolední jazykové kroužky, které vedou rodilí mluvčí.  Mezi zajímavé projekty patří jistě i Learning by teaching – kdy starší žáci učí mladší, nebo výuka matematiky v angličtině. Na ni navazuje i  projekt, který realizujeme s Gymnáziem v Arabské, který probíhá v angličtině,“ dodává ředitelka Matoušová. Angličtina se na škole vyučuje již od první třídy a ve škole je i kroužek japonštiny.

Titul, který školám uděluje městská část, je spojen s možností čerpání grantu až 100 tisíc korun na rozvoj jazykového vzdělávání. Aby škola na titul dosáhla, musí mít v nabídce výuku alespoň čtyř jazyků, vyučovat jeden z předmětů v cizím jazyce, na­bízet výjezdy žáků na jazykové pobyty do ciziny, na škole musejí vyučovat rodilí mluvčí a škola má mít svoji partnerskou školu v zahraničí. Podmínkou je též umístění mezi nejlepšími 20% škol testovaných SCIO testy z angličtiny v rámci celostátního srovnání. 


Ředitelka ZŠ Červený vrch převzala titul Excelentní škola od radního pro školství Ondřeje Balatky.