Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

náhled souboruVýlety školáků do lanového centra, turnaje žákovských a dorosteneckých přeborů, otevřená sportoviště pro občany i olympiádu seniorů.

To všechno zajistí memorandum o vzájemné spolupráci mezi Prahou 6 a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vybrané akce a sportoviště budou pro zúčastněné zdarma a s garancí jedné z nejprestižnějších sportovních fakult v Česku.

„Sportovní areál fakulty, jeho polyfunkční hřiště a lanové centrum je už od června pro naše děti, školy a občany k využívání zdarma. Turnaje žáků nebo olympiáda seniorů jsou v Pra­ze 6 vyhlášenými akcemi a jsem ráda, že je budeme pořádat společně s fakultou a jejími odborníky,“ řekla Marie Kousa­líková, starostka městské části Pra­ha 6.

„Žáci škol, senioři ale i další občany Prahy 6 budou mít jedinečnou příležitost, jak využívat náš sportovní areál a na určité akce navíc budeme mít své experty, kteří dokážou poradit, jak správně cvičit nebo na co se při tělesném pohybu zaměřit,“ řekl Vladimír Süss, děkan Fakulty tělesné vý­chovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. FTVS v letošním roce oslavila 60 let své existence. 

Lanové centrum pro děti

Od června je v areálu fakulty ve Veleslavíně otevřeno nové lanové centrum.  Mezi vzrostlými stromy jej tvoří dvanáct vysokých lanových překážek a nízkých lanových drah. Díky podepsanému memorandu je budou smět zdarma navštěvovat i děti ze základních škol Prahy 6.

Lanové centrum je první ze čtyř částí vznikajícího Centra městské po­hybové rekreace. V budoucnu ho bu­de tvořit ještě venkovní tělocvična, hřiště pro pohybové aktivity seniorů a hřiště pro parkour. Dokončeno má být už letos na podzim.

Studenti vytvoří program na hřištích

Praha 6 vkládá velké naděje do připravovaného projektu s pracovním názvem „Děti pojďte ven!“. „Během příštího školního roku plánujeme otevřít opravená i nová sportoviště u na­šich základních škol šestkovým občanům, především dětem. Různé sportovní hry a další pohybové aktivity budou pravidelně probíhat pod odborným dohledem a dozorem studentů fakulty, kteří si tak splní své povinné praxe. Rodiče budou vědět, že jejich děti tráví volný čas smysluplně, a zároveň nebudou mít strach pustit je si hrát ven,“ uvedl Ondřej Balatka, radní měst­ské části Praha 6 pro školství, sport a volný čas.


Starostka Marie Kousalíková a děkan FTVS UK Vladimír Süss se dohodli na úzké spolupráci na poli sportu. Dohodu stvrdili podpisem memoranda, které se stalo historicky prvním memorandem o vzájemné spolupráci s městskou částí.

 

Jedním z bodů memoranda je využití nově otevřeného lanového centra v areálu FTVS UK pro děti ze základních škol v Praze 6. 

Memorandum Prahy 6 s FTVS

❍ Sportovní areál FTVS pro občany Prahy 6: otevření areálu veřejnosti, příprava pravidelného organizovaného cvičení.

❍ Lanové centrum: pro objednané skupiny žáků základních škol Prahy 6 zdarma.

❍ Turnaje: sportoviště FTVS budou k dispozici pro finále žákovských a dorosteneckých přeborů Prahy 6

❍ Sportovní den seniorů 1. října v areálu FTVS

❍ Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol dle potřeb učitelů.

❍ „Pohyb do škol a školek“ využití sportovních areálů při ZŠ a MŠ mimo výuku pro potřeby obyvatel Prahy 6 v souladu s výukovými trendy, ale i pro potřeby volného času.

❍ Volný čas na Šestce: příprava publikace mapující aktivity na území městské části pro využití volného času.

❍ Otevření sportovišť fakulty pro akce Zdravá Šestka a Týden sportu zdarma.