Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Zastupitelé rozhodli o nákupu po­zemku v Drnovské ulici v Ruzyni.  Spojení tohoto pozemku se sousedními pozemky, které již Praha 6 má svěřeny do správy od hlavního města,  v budoucnu umožní výstavbu nové léčebny dlouhodobě nemocných.

Záměr výstavby LDN je v souladu s dlouhodobým záměrem městské části. Nová  LDN by měla být náhradou za LDN v Chittussiho ulici, která není v dobrém stavu a nachází se uprostřed soukromého pozemku. Kapacita nové LDN bude stejně jako v té současné 100 lůžek spolu s patřičným zá­zemím, protože lůžka jsou vázána na smlouvy s pojišťovnami.

Na nutnosti postavit novou LDN se zastupitelé shodli, s výstavbou na  po­zemku v lokalitě Ruzyně nesouhlasili někteří opoziční zastupitelé. Podle radního pro územní rozvoj Věroslava Gebouského jde momentálně o jediný reálný způsob, jak může Praha 6 LDN postavit. Za pozemek o velikosti 865 m2 Praha 6 zaplatila smluvní cenu 9 a půl milionu korun, která vycházela ze znaleckého posudku.