Prahu 6 zalila velká voda

náhled souboruBěhem prvních dvou červnových týd­nů bojovala Praha 6 s povodní a je­jími následky. Na mnoha místech Prahy 6 nepřetržitě pracovaly jednotky policie, strážníků a hasičů.

„Bez jejich pomoci by se jen těžko daly následky povodně odstraňovat tak rychle a plynule, jako se to podařilo. Za to jim patří velké poděkování a uznání,“ uvedl místostarosta Jan Zá­ruba, který společně se starostkou Marií Kousalíkovou velel krizovému štábu.

Denně bylo nasazeno do pohotovosti 120 osob. Povodňová komise Prahy 6 se změnila v krizový štáb, který zasedal několikrát denně. Podle zkušenosti z povodní 2002 byly zá­chranné a likvidační práce prováděny ve třech oblastech: Sedlec (pod vedením místostarosty Ayebouy), Šárecké údolí (vedl radní Balatka), Papírenská (vedl místostarosta Pekárek). Během zvyšující se hladiny vody bylo postupně evakuováno 318 osob. Část z nich využila ubytování v ZŠ Hanspaulka, lysolajské hasičárně nebo v Domě pro seniory Thákurova. Povodeň zasáhla celkem 74 objektů, z toho 42 obytných a 32 firemních.

V rámci odklízení následků velké vody Praha 6 zajistila čisticí prostředky, nechala přistavit více než 100 kontejnerů pro odpad, lidem byly zapůjčeny vysoušeče vody, Praha 6 platila i jejich provoz. V rámci úklidu zajistila výsběr odpadků a úklid bahna z ve­řejných prostor.

Povodeň zvedla mezi lidmi vlnu solidarity, od prvního dne přibývaly peníze na povodňovém účtu zřízeném městskou částí a lidé přinášeli na radnici materiální pomoc, zejména prostředky pro úklid. Šek v hodnotě 150 tisíc určených na materiální pomoc da­rovala společnost Kaufland. 

✔ Nejvyšší průtok byl zaznamenán 4. 6. v 6 hod. 3210m3/s

✔ Hladina vody dosáhla maxima na 545 cm

✔ Na ochranu majetku bylo použito 1850 pytlů s pískem

✔ Zasaženo 74 objektů, evakuováno 318 osob

✔ Uzavřeno bylo celkem 7 ulic

✔ V ulici Pod Paťankou bylo postaveno protipovodňové hrazení

✔ Na povodňový účet lidé poslali více než 80 tisíc korun

 

MČ Praha 6 a obyvatelé zaplavených ulic děkují za mimořádnou pomoc při povodních:

Policistům ČR Praha I, strážníkům Městské policie Praha 6, Hasičskému záchrannému sboru z Petřin, dobrovolným hasičům Lysolají, Nebušic, Suchdola, Českému červenému kříži, ředitelce Domova pro Seniory Evě Kalhousové, ředitelce ZŠ Hanspaulka Marii Pojerové i všem, kteří se dobrovolně zapojili do pomoci před velkou vodou i následného úklidu, i těm, kteří přispěli finančními i materiálními dary.

Praha 6 má stále zřízený účet na přijímání povodňových darů - č. ú.: 1222-2000866399/0800, variabilní symbol: 4191620114. Děkujeme!

 

Oblast Císařského mlýna byla Vltavě nejblíže. Většina objektů skončila pod vodou.

 

Zaplavené budovy v Podbabě patřily mezi nejvíce postižené.

 

Zaplavené domy v Sedlci.

 

Zaplavené domy v Sedlci.

 

I tak dost náročnou práci záchranářů komplikovali nedisciplinovaní lidé.

 

Silnice do Roztok byla uzavřena několik dní.

 

K likvidaci škod výrazně pomohli lidé ze složek záchranného systému.

 

Vjezd do Šáreckého údolí.