Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

náhled souboruV Praze 6 se lidé mu­sejí připravit na zásadní změny v dopravě. Začala největší rekonstrukce tramvajových tratí a vozovek. 

Tramvaje nejedou již od Prašného mostu, po Evropské třídě ani do Podbaby. Na trase metra A je proto po celé léto posílen provoz do stanice nám. Míru. Hromadnou dopravu zajišťují náhradní autobusy. Linka X26 zajíždí z Dejvic do Divoké Šárky, linka X20 jezdí z Hradčanské do Veleslavína.

V souvislosti se změnami dojde k dočasnému zřízení nových zastávek. Nástupní zastávka linky 131 se přesouvá z Hradčanské do ulice Muchova. Ve Svatovítské jsou zrušeny zastávky Kafkova u  linek 143 a 180.

Vyloučení provozu je způsobeno koncentrací stavebních akcí v oblasti Prašného mostu a Vítězného náměstí. Dochází zde k definitivním povrchovým úpravám spojeným s napojením tunelu Blanka na okolní komunikace, pražský dopravní podnik rekonstruuje tramvajové těleso ve Svatovítské ulici a opravuje stropní desku metra. TSK zahájila rekonstrukci Svatovítské uli­ce. „Přestože stavby přinesou občanům řadu omezení, jsme rádi, že se po­dařilo veškeré akce soustředit do jednoho termínu,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek s tím, že ukončení prací se předpokládá až na začátku října.

Výluku využije i stavba metra na Evropské třídě. U budoucích zastávek metra Bořislavka a nádraží Veleslavín se tramvajová trať vrátí z provizoria do původní trasy. 

Tramvajové výluky během prázdnin

Vyloučené úseky:

❐ Hradčanská – Vítězné náměstí – Divoká Šárka

❐ Vítězné náměstí – Podbaba

❐ Hradčanská – Vozovna Střešovice

Změny denních tramvajových linek:

❍ Linky 1, 18 a 25 jsou odkloněny přes zastávky Královský letohrádek a Pražský hrad.

❍ Linka 2 je zrušena.

❍ Linky 5 a 26 jsou zkráceny do zastávky Špejchar.

❍ Linky 8 a 20 jsou ukončeny a vzájemně propojeny v zastávce Hradčanská (v Badeniho ulici).

❍ Linka 12 je v úseku Malostranská – Strossmayerovo náměstí vedena přes zastávku Čechův most.

V obou směrech je zrušena zastávka Chotkovy sady. Zřízena je náhradní zastávka Hradčanská:

Pro směr Malostranská, Královský letohrádek: v ulici Badeniho.

Pro směr Sparta, Hradčanská: ve středu vozovky ulici Badeniho, cca 10 m před křižovatkou s ulicí Na Špejcharu.

Náhradní doprava:

❍ Linka X20 Hradčanská – Nádraží Veleslavín

Zastávka Vítězné náměstí je obousměrně zřízena v ul. Čsl. Armády mezi
vnitřním a vnějším rondelem Vítězného náměstí.

Zastávka Hradčanská je zřízena v ul. Dejvické, u nového výstupu z metra

Zastávka Hradčanská (u Špejcharu) je zřízena v Muchově ul.

Intervaly: špička 10 minut, sedlo12 minut, večer 20 minut, víkend 15 minut.

❍ Linka X26 Dejvická – Divoká Šárka

Intervaly: ráno 5-6 minut, dopoledne a odpoledne 7,5 minuty, večer a víkend celodenně 10 minut.

Změny autobusových linek

❍ 143 Dejvická – Stadion Strahov

❍ 180 Dejvická – Zličín

Linky jsou vedeny ve směru z Dejvic odklonem ulicemi Evropská, Gymnasijní, Pevnostní, Na Ořechovce, Strmá a Cukrovarnická.

Zrušena je obousměrně zastávka Kafkova ve Svatovítské ulici. Zastávka Vo­zovna Střešovice je přemístěna do ulice Cukrovarnické.

❍ 174 Velká Ohrada – Špejchar

Konečná zastávka se přesouvá do obratiště na Špejcharu. 

Ankarská uzavřena

Z důvodu opravy komunikace je po celý červenec zcela uzavřena Ankarská ulice na Petřinách, a to v úseku mezi ulicemi Brunclíkova a Na Větrníku. TSK zde provádí vý­měnu povrchu za nový. Doprava bude vedena po objízdné trase.

Autobusové linky 179 a 191 mají zrušené zastávky Koleje Větrník a Vě­trník. Zastávka Petřiny ve směru do Butovic je přemístěna do ul. U Hvězdy. Zastávka Nad Markétou je obousměrně přemístěna do ulice Na Vypichu ke křižovatce s ulicí Na Klášterním. 

Omezení v Šáreckém údolí

Od června došlo k omezení dopravy ulici V Šáreckém údolí. Po povodni je silnice, která byla zdevastovaná již od povodní v roce 2002, v havarijním stavu. Technická správa komunikací proto přistoupila k zavedení jednosměrného provozu v úseku mezi ulicemi Ke Ku­lišce a Pokojná. Tento úsek lze projet pouze směrem od Jenerálky, opač­ně nikoliv.

Podle informací mluvčího TSK Tomáše Mrázka je připravena re­konstrukce komunikace. Ta však pro­běhne až poté, co bude dokončena stavba kanalizace, kterou v údolí provádí Odbor městského investora hlavního města Prahy. Do doby opravy komunikace bude trvat úprava dopravního režimu.

Proti navrženým úpravám vystoupil na červnovém jednání zastupitelstva Prahy 6 zástupce sdružení Šárecké údolí pan Ptáček. Tamní obyvatelé jsou nespokojeni, že musejí cca 1 km dlouhý jednosměrný úsek objíždět desetikilometrovou trasou přes Lysolaje. Stejnou trasou jezdí i autobus MHD. Občané žádali zastupitele, aby pomohli najít jiné řešení, například zajistit provoz kyvadlově pomocí se­maforu. 

Další uzavírky

1. 7.–2. 10. Dr. Z. Wintra - úsek Eliášova – Uralská, obnova povrchu komunikace 

1. 7.–31. 8. Sídlištní, výstavba kanalizace 

8. 7.–22. 9. Junácká - úsek Pod Drinopolem – Kolátorova, oprava kanalizace 

28. 6.–31. 8. Svatovítská, doprava omezena