Slepá skvrna v NTK

náhled souboruSkupinová výstava v Galerii NTK představuje dokumentární fotografie, manipulované fotografie, 3D vizualizace, videa, instalace a obrazy od 13 současných umělců z Čech, Slovenska a Kypru.

Výstava Slepá skvrna se zabývá fenoménem „nemíst“ (non-places, non-sights, u-topias), ve smyslu urbanistickém a současně mentálním a so­ciálním. Slepá skvrna (Blind spot), lékařské označení pro vyústění očního nervu, které postrádá světločivé buňky, je zde metaforou pro prázdná místa v kolektivně vnímaném obraze světa a hledání lidského místa v něm. Ab­sentující obraz ve slepé skvrně lidského oka si mozek sám doplní. Stejně tak prázdné místo v obraze zejména bu­doucího světa zaplňuje uměle vytvořený obraz založený na kolektivních touhách, utopických nadějích i dystopických obavách. Výstava tuto problematiku tématizuje především prostřednictvím kritického pohledu na urbanismus, architekturu a geografii.

 Výstavu v galerii NTK v Dejvicích lze zhlédnout do 13. 7.