Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vážení občané, Prahu 6 stejně jako zbytek republiky zasáhly 2. června 2013 ničivé povodně. Okamžitě bylo nutné začít hlavně v Sedlci a Podbabě organizovat pomoc. Krizový štáb zasedal několikrát denně, mapovala se zatopená místa, sčítali jsme první škody.

Dnem i nocí byly nasazeny stovky hasičů, policistů, strážníků i dobrovolníků. Zatopené domy, evakuovaní lidé, bezpečnostní hlídky. To všechno má na svědomí velká voda a jedno je jisté. Bez pomoci policie a hasičů by se jen těžko dalo následky povodně odstraňovat tak rychle a plynule, jako se to podařilo. Za to všem patří mé velké poděkování a uznání.

Kvůli povodním Praha 6 jako první městská část okamžitě zřídila speciální telefonní linky poskytující aktuální informace o průběhu povodní, přehled dopravních uzavírek a omezení, a také linku humanitární pomoci. Povodňová vlna zvedla také obrovskou vlnu solidarity a moc děkuji všem, kteří v rámci humanitární pomoci přispívají buď materiální, nebo finanční pomocí. Vážím si toho, že se také v dnešní těžké době najdou lidé, kteří pokud můžou nějak pomoci, neváhají a bez velkých gest to udělají. 

Praha 6 má stále otevřený účet na přijímání povodňových darů – číslo účtu:

1222-2000866399/0800,

variabilní symbol: 4191620114 

Škody, které povodeň na Praze 6 způsobila, půjdou do desítek, možná i stovek milionů korun. Každá taková pomoc je pro občany Prahy 6 velkou podporou a vědomím, že jim jejich osud není lhostejný.

Věřím, že vůle nevzdávat se a navzdory vodnímu živlu ukázat, že si lidé v Praze 6 dokáží vzájemně pomoci, vzpamatovat se a jít dále, je mnohem silnější. Přeji si, abychom zvládli odstranit následky ničivé povodně co nejdříve. 

Přeji vám krásné léto, dětem pěkné prázdniny a těším se v zářijové Šestce opět na shledanou.