Účty za rok 2012 sečteny

Hospodaření městské části Praha 6 za rok 2012 skončilo mnohem menším deficitem, než se předpokládalo.

Skutečný rozdíl mezi příjmy a vý­daji činil 9 a půl milionu korun oproti původně schválenému schodku ve výši téměř 143 milionů korun. Závěrečný účet v červnu schválili zastupitelé.

Příjmy městské části v roce 2012 činily 671 milionů 858 tisíc korun, tedy zhruba o 44 miliony více než byl předpoklad. Jednalo se zejména o převody zisku z vlastní hospodářské činnosti, a to o 28,4 milionů. Také daňové, nedaňové, ale i kapitálové příjmy byly vyš­ší, celkem o 15 a půl milionu korun.

Skutečné výdaje činily 681 milionů 373 tisíc korun, oproti upravenému rozpočtu je to přibližně o 74 milionů méně. Důvodem byla některá úsporná opatření a také přesuny výdajů do dalších časových období. Městská část ušetřila především na vnitřní správě (platy zaměstnanců, školení, správa budovy apod.), vydalo se také méně na pěstební opatření a květinovou výzdobu. Díky cenám vzešlých z výběrových řízení městská část uspořila i při rekonstrukcích v základních školách.

Na základě výsledku hospodaření schválili zastupitelé převod 117 milionů korun do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.