Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Petice 800 občanů městské části Praha 6 vyvolala diskuzi o budoucnosti lokality Vítězného náměstí. Zastupitelé petici projednali na svém červnovém zasedání. 

Lidé podpisem pod peticí vyjádřili obavy, že náměstí bude zastavováno nekoncepčně. Po vedení městské části požadují zajistit zpracování koncepce rozvoje Vítězného náměstí a koncepci projednat s potencionálními investory. Zároveň žádají pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí. Záměry investorů by se dle nich měly projednávat veřejně.

Vedení městské části je naopak přesvědčeno, že pro danou lokalitu platné regulační zásady již existují.  Byly projednány zastupitelstvem hlavního města v roce 1999. Rada městské části se jimi řídí a respektuje je, a proto není účelné zpracovávat regulaci novou. Zásady regulace budou navíc součástí Metropolitního plánu hlavního města, připravovaného magistrátem. Zastupitel Alexandr Holub z TOP 09 je přesvědčený, že současné zásady neřeší problematiku regulace vyčerpávajícím způsobem. Městská část by podle něj měla definovat svoji představu o charakteru náměstí a jeho programové náplni. Navíc je otázkou, zda by se měl rozvoj náměstí  řešit jako celek nebo jako soubor jednotlivých domů.

K problematice Vítězného náměstí nebylo přijato žádné usnesení.