Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

náhled souboruSochař Zdeněk Dvořák (1897–1943) byl mimořádnou osobností české abstrakce třicátých let 20. století a jedním z mála výtvarných umělců aktivně zapojených do protifašistického odboje, kteří za svůj občanský postoj zaplatili životem. Aktuální výstava v letohrádku Hvězda zdů­-raz­ňuje především tyto skutečnosti. 

Tvorba sochaře Zdeňka Dvořáka nebyla dosud souhrnně zpracována. Stejně je tomu i u struktury a aktivit významné odbojové organizace Ná­rodní revoluční výbor inteligence, k jejímž členům Dvořák patřil, a spolu s jejími dalšími protagonisty, jako byli Vladislav Vančura, Pavel Kropáček či Bedřich Václavek, za to zaplatil životem. Zahynul v koncentračním tá­boře v Osvětimi.

Podnětem k monografickému zpracování Dvořákovy tvorby se stala jeho dosud neznámá písemná pozůstalost, před lety nalezená v Literárním archivu PNP. Kromě biografických a dalších autorských archiválií obsahuje téměř kompletní fotografickou dokumentaci děl, a také konvolut devíti mi­mořádně zajímavých kresebných podkladů k nerealizovaným abstraktním reliéfům a řadu skic. Tento nález
umož­nil celostní náhled na Dvořákovu tvorbu včetně identifikace většiny dnes nezvěstných děl, a stejně tak její vy­hodnocení jako výtvarného výkonu, který svým zaměřením a invencí nemá v české abstrakci první poloviny 20. století, kromě Františka Kupky anebo Františka Foltýna, obdobu.

Výstavu lze vidět v letohrádku Hvězda do 15. 9. 10–18 hod. mimo pondělí.