Autobusové výlety pro seniory pořádané MČ Praha 6

Praha 6 i letos na podzim organizuje pro své seniory oblíbené zájezdy po Čechách a Moravě a před Vánoci též do zahraničí. 

Zájemci z řad občanů Prahy 6 starší 65 let se mohou přihlásit k účasti na vybraném zájezdu na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 6 u paní Zuzany Smutné, tel. 220 189 613, zsmutna@praha6.cz. Závazné přihlášky budou přijímány do obsazení kapacity autobusu.

Účastník zájezdu uhradí před odjezdem poplatek 150–180 Kč v závislosti na výši vstupů do jednotlivých objektů, poplatek do Pasova činí 7 euro. MČ Praha 6 poskytuje zdarma dopravu a průvodce. 

12. 9. NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES, PASOV

Stezka v korunách stromů dlouhá 1.300 m ve výšce 8–25 metrů. Chůze po bytelné konstrukci je naprosto bezpečná a zážitek z cesty krásný. Procházka historickou částí města s průvodcem. Odjezd v 7 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

23. 9. LENORA – VOLARY – PRACHATICE

Procházky šumavskými městy. Odjezd v 7 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

1. 10. TŘI ZÁMKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Častolovice – renesanční zámek v majetku Diany Šternberkové, empírový zámek Kostelec nad Orlicí – prvně a nově zpřístupněný zámek hrabat Kinských. Doudleby nad Orlicí – zámek hrabat z Bubna z konce 16. Století s neobvyklou sgrafitovou výzdobou na fasádě. Odjezd v 7 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

8. 10. LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Prohlídka zámku Lednice – letního sídla rodu Lichtensteinů z poloviny 19. století, procházka (cca 3 km) parkem kolem rybníků a romantických staveb ke známému Minaretu. Prohlídka Valtic, hlavního sídla Lichtensteinů na Moravě – prohlídka zámku, možnost návštěvy vinotéky. Odjezd v 6 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

15. 10. OLOMOUC

Prohlídka nedávno zpřístupněného arcibiskupského paláce, procházka městem s výkladem průvodce, prohlídka arcidiecézního muzea. Odjezd v 6.30 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

21. a 26. 11. VÍDEŇ

Navštěva HundertwasserHausu ze 60. let 20. století. 2 hod vycházka s průvodcem historickou částí Vidně (zámek Hofburg, exkluzivní třida Příkopy, dóm sv. Štěpána, kapucínský klášter s hrobkou Habsburků, Albertinum atd.). Odjezd v 6 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

5. 12. NORIMBERK

Procházka s průvodcem královskou cestou kolem typických měšťanských domů s arkýři, kostelu sv. Vavřince a Sebalda, přes hlavní náměstí s tzv. „krásnou kašnou a orlojem“. Zájemci mohou navštívit německé národní muzeum či významný dům rodáka malíře Albrechta Dürera. Odjezd v 7 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.

10. a 12. 12. DRÁŽĎANY

Procházka s průvodcem starým městem, odpoledne individuální program. Zájemci mohou ve volném čase navštívit klenotnici tzv. „Zelenou komoru“. Odjezd v 7 hod. od hotelu Diplomat, Evropská ul.