Čestná občanství převezmou tři osobnosti

Tři významné osobnosti rozšíří výjimečnou společnost čestných občanů Prahy 6. U příležitosti Dne Prahy 6 převezmou čestná občanství lékař Jan Betka, profesor anglistiky Martin Hilský a diplomat Otto Pick.

Den Prahy 6 připadá na 4. září. Na základě historických souvislostí si jej Praha 6 symbolicky zvolila za den svého vzniku. „Tento den roku 1920 podepsal prezident T. G. Masaryk zákon, kterým se sedm z deseti katastrálních území dnešní městské části stalo součástí hlavního města. My to vnímáme jako den vzniku městské části,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková. Čestná občanství převezmou  nominované osobnosti v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 4. 9. v 11 hodin. 

Prof. MUDr. Jan Betka DrSc. (12. 1. 1949) je přední český otorinolaryngolog. Uznávaný chirurg v oblasti hlavy a krku, čestný člen mnoha zahraničních odborných společností, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a vedoucí katedry otorinolaryngologie IPVZ. Jeho doménou jsou často unikátní onkologické výkony či operace s rozsáhlými rekonstrukcemi.

Prof. PhDr. Martin Hilský (8. 4. 1943) je nejvýznamnějším českým překladatelem Shakespearova díla. Za své překlady obdržel řadu cen. Za zásluhy o šíření anglické literatury byl jmenován čestným členem Řádu Britského impéria. Je autorem desítek studií o anglické literatuře.

Prof. Otto Pick (4. 3. 1925), diplomat a vysokoškolský učitel, patří mezi české experty v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Po nucené emigraci roku 1948 se po revoluci vrátil do Čech, působil v řadě akademických pracovišť a v 90. letech zastával funkci ředitele Ústavu mezinárodních vztahů. Je držitelem mnoha českých i zahraničních vyznamenání.