Vydávají se voličské průkazy

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají 25. a 26. října 2013. 

Již nyní je možné podávat žádost o vydání voličských průkazů, pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště. Volič může požádat o voličský průkaz písemně s úředně ověřeným podpisem, elektronicky s úředně uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, nebo osobně.

Tedy volič buď

✔ doručí úřadu písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do pátku 18. 10. a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej přijde osobně vyzvednout. 

✔ osobně sepíše žádost v budově úřadu (nebo v informační kanceláři) a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej po 10. 10. vyzvedne osobně v budově úřadu, případně využije formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí.

Vydávání voličských průkazů na místě bude možné od 10. do 23. října. Od 10. října bude zasílán voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. Více na http://www.praha6.cz/volby_ps.html