Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

náhled souboruBezmála sedmdesát milionů korun spolkl v loňském roce chodníkový program. Praha 6 za ně dostala další opravené ulice v nejrůznějších lokalitách městské části. Další opravy za 60 milionů korun se připravují i v letošním roce.

Opravené chodníky jsou dlouhodobě prioritou Prahy 6. Městská část do rekonstrukcí ulic investuje i přesto, že není vlastníkem ani vozovek ani chodníků. Tím je hlavní město Praha, které ale silnice neopravuje, byť jsou často v žalostném stavu. Peníze do oprav ulic Praha 6 investuje z vlastního rozpočtu prostřednictvím TSK.

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce ulice Na Větrníku, která znamenala výrazné zlepšení životních podmínek pro místní obyvatele, byl odstraněn hlučný dlážděný povrch a nahrazen asfaltovým krytem. Dlažba byla využita na odstavná stání a souběžnou zklidněnou komunikaci.

Svého dokončení se dočkaly také ulice Dr. Zikmunda Wintra a Charlese de Gaulla (v úseku Rooseveltova – Sukova). V ulici nyní vyrůstají nové stromy jinanu dvoulaločného, významně se zlepšila bezpečnost pro pěší v okolí základní školy.

Vloni byla ukončena i několik let probíhající oprava Hošťálkovy ulice, křižovatky s ulicí Bělohorskou. Po opravě se významně zvýšila bezpečnost při výjezdu na Bělohorskou, původní přes 30 metrů dlouhý přechod pro chodce má nyní parametry dle současných norem, byla doplněna vzrostlá zeleň. Z úsporných důvodů byla prozatím vypuštěna rekonstrukce plochy křižovatky s ulicí Štefkova, kde má vzniknout oddechový prostor s lavičkami.

V lokalitě Ruzyně zmizely jedny z posledních panelových úseků komunikací, a to v ulici Rakovnické a Přílepské, kde nově vznikla obytná zóna. Zde na opravu finančně přispělo také Letiště Václava Havla.

Na Hanspaulce byla provedena celková oprava komunikace Na Čihadle. Vzhledem k ochraně vodovodních řadů nešlo provést opravu vozovky včetně konstrukčních vrstev, nicméně i obnova horní asfaltové vrstvy je smysluplná a ze zkušeností z již realizovaných ulic v této lokalitě nevykazuje po letech vážnější poruchy.

V Ruzyni byla též za přispění letiště provedena větší souvislá oprava ulice Nad Manovkou. I když je zde v budoucnu plánována magistrátem celková obměna podzemních inženýrských sítí, stav komunikace byl natolik neúnosný, že se přistoupilo k řešení cestou lehké opravy.

Z menších souvislých oprav byly za přispění městské části realizovány opravy ulic Nad Panenskou, Zličínská, K Brusce, Pod Baštami, Na Větru, Staré náměstí, Ve Višňovce, Václavkova.

Další opravy budou pokračovat se začátkem jara. Připraveny jsou opravy ulic Na Klášterním, Pětipeského, 8. listopadu, Velflíkova a doplnění chodníku v Libocké.

Unikátní chodníkový program v Praze 6 běží už dvanáctým rokem, městská část byla první, která program spustila a stále ho financuje. Za tu dobu Praha 6 zajistila opravu více než stovky ulic.