Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Jak se na schválený rozpočet dívají představitelé jednotlivých politických stran v zastupitelstvu? 

Nedáme peníze léčebně dlouhodobě nemocných! Když své chodníky neopravuje hlavní město, Praha 6 to také nebude, ať si lidé zlámou nohy, ruce. Žádné zvelebování parků, skomírající kultura. Jen zlomek z nápadů opozice, jak občanům Prahy 6 osekáním rozpočtu „vylepšit“ život. Jenže kritici často neříkají ani fakta – to, že jsme v roce 2007 měli po uzavření roku v rozpočtu přebytek více než 607 milionů korun, v roce 2011 to bylo téměř 280 milionů korun. Až 13x menší schodek 9,5 milionu korun (plánovalo se 127 milionů korun) byl v roce 2012. Celkem za posledních 7 let byl skutečný schodek ve výši cca 175 milionů korun! Reprefond starostky není ve výši prezidenta a hlavně není pro starostku. Platily se z něj například dary pro významné návštěvy a zahraniční delegace, charitativní předměty, občerstvení pro povodňový štáb. A kdo že to po obsáhlé kritice nakonec zvedl ruku pro? Zastupitel Ivan Mašek z TOP 09! Prý ze svého místa ve druhé řadě sálu neslyšel, že se hlasuje o konečné podobě rozpočtu.

Ing. Marie Kousalíková, starostka MČ Praha 6 

 

Zastupitelé za KSČM rozpočet nepodpořili. Přivítali jsme sice plánované kapitálové výdaje na sociální účely, například na výstavbu nové Léčebny dlouhodobě nemocných či na výstavbu zařízení Šatovka pro léčení Alzheimerovy nemoci a pro seniory, jsme rádi, že pokračuje chodníkový program, aby se nám po Praze 6 pohodlně chodilo, ale zásadně nesouhlasíme s tím, že rozpočet je znovu vysoce schodkový. Půl miliardy není zanedbatelná částka a nelze přijmout argument, že rozpočet je vlastně vyrovnaný, protože schodek se nebude hradit z nějaké půjčky, ale z finančních rezerv. Připomínáme, že ty rezervy vznikly výprodejem majetku, který vytvořily generace před rokem 1989 a který Praha 6 získala bezplatně od státu, aby jej spravovala jako dobrý hospodář. Jenže dobrý hospodář rezervy utrácí jen, když je to nezbytně nutné, protože myslí i na příští generace. Když nedokáže vygenerovat dostatečně vysoké příjmy, musí omezit výdaje, které nejsou nezbytně nutné.

PhDr. Helena Briardová 

 

Populistický rozpočet. Rozpočet na rok 2014 schválila ODS a ČSSD se schodkem 553 mil. Kč.  Je to největší plánovaný schodek v tomto volebním období a třetí nejvyšší od r. 2007, kdy si Praha 6 naposledy schválila vyrovnaný rozpočet. Schodek je to obrovský, jeho výše však nebyla jediným důvodem, proč zelení hlasovali proti. Rozpočet je nerealistický – podívejme se na čísla z minulých let. V roce 2011 byl plánovaný deficit 152 mil., ve skutečnosti skončilo hospodaření přebytkem 278 miliónů. Obdobně v roce 2013 měly být výdaje o 326 mil.vyšší než příjmy, ale ve skutečnosti budou příjmy vyšší než výdaje. Rozpočet je nekoncepční – rozpočet na konkrétní rok má vycházet z výhledu na delší časové období, Praha 6 jej však připravuje bez ohledu na dlouhodobý výhled a pouze upravuje či beze změny kopíruje položky z předchozího roku. Rozpočet je populistický – ve volebním roce chce radnice oslnit investicemi, které však nestačí dokončit. Zanechá po sobě řadu velmi sporných projektů, které bude muset dokončit nové vedení, i když s nimi nebude souhlasit.  

Petr Hrdina, Strana zelených

 

ČSSD prosazovala při přípravě rozpočtu na rok 2014 zařazení programových priorit slíbených před posledními volbami. Schválený rozpočet, v rámci možností, plní naše základní představy. Budu však spokojenější, až se podaří tyto priority naplnit. Zdá se mi, že znalost příjmů a výdajů v rozpočtu obecně není dostatečná. Vadí mi to hlavně v oblasti výdajů, ty by měly vzbudit největší zájem. Tedy zda využíváme naše zdroje správně? Zda, těch bezmála půl miliardy kapitálových výdajů bude vynaloženo v souladu s očekáváním občanů? Určitě nestačí, že jsme o tom přesvědčeni my „na radnici“. Výdaje v naprosté většině směřují na zvelebení parků, úklid, infrastrukturu, školství, nová místa ve školkách, sportovní zázemí, výstavbu v sociální oblasti a přestavbu domů v Břevnově. Stále se opakují mylné představy o tom, co je v působnosti městské části a co má zajišťovat město. To souvisí i s problematikou celkového uspořádání Prahy a vzájemných finančních, zejména dotačních vztahů.

Ing. René Pekárek, zástupce starostky 

 

Jak si pejsek s kočičkou dělali k volbám dort. Kočkopes ODS a ČSSD v čele naší radnice hospodaří dlouhá léta se stamiliónovými schodky. Prý je splácí z „úspor minulých let“ a jde o nutné investice. Co na tom, že „investice“ jsou z větší části jen opravy a rekonstrukce dlouho zanedbávaných domů, parků a chodníků, jejichž pravidelná údržba by přišla levněji? Co na tom, že „úspory“ jsou peníze z rozprodeje obecního majetku, a další už nebudou? Letos se modrá kočička s oranžovým pejskem vpravdě rozmáchli – prohrabali spíž a ze všeho, co se mohlo hodit k volbám a k zisku „spřátelených“ kmotrů, nám udělali obří volební dort. Bez ladu a skladu navýšili výdaje o více než 300 miliónů na astronomických 1 a 1/4 miliardy Kč. Roční schodek oproti výhledu z roku 2011 zvýšili 11x – na 550 miliónů! Platí zbytečné úředníky, dotují komerční akce, půjčují obecní peníze podvodníkům (loni tak „zmizelo“ přes 200 miliónů), reprefond starostky je stejný jako reprefond prezidenta ČR atd. Břicho nás z toho bude bolet všechny. Nezbývá, než ten volební dort nebaštit a dát jim ho na podzim u uren pěkně sežrat.                                                          

Ing. Ivan Mašek