Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

náhled souboruProjekt bytového domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici v Ruzyni se proměnil tak, aby odpovídal charakteru okolní zástavby. 

„Původní projekt představoval jednu velkou souvislou hmotu. Proto došlo k redukci objemu a úpravě projektu do stávající podoby,“ sdělil místostarosta Štěpán Stupčuk, odpovědný za správu majetku městské části. Nový návrh zohledňuje urbanizmus území a rozměrově odpovídá stavbám v jeho okolí.

Stavbu bytového domu bude realizovat Praha 6 prostřednictvím své správcovské firmy SNEO a.s., jeho dokončení se plánuje v příštím roce. Byty budou určeny pro seniory a mladé rodiny.

„Chceme rozvíjet fond sociálního bydlení tak, abychom byli schopni integrovat a pomáhat účinně našim seniorům. Ale na druhé straně tak, abychom byli schopni naplňovat legitimní potřeby bydlení některých mladých rodin,“ doplnil Stupčuk. 

Navrhovaný bytový dům by měl nabídnout cca 78 malometrážních bytů o velikosti 1+kk a 2+kk. Objekty budou mít dvě podlaží, která výškou nepřesahují okolní objekty, a podzemní garáž s 60 parkovacími místy.

Proti stavbě, která je v souladu s územním plánem a má již kladná vyjádření všech dotčených orgánů, protestovali během prosincového zastupitelstva někteří místní obyvatelé. Podle nich se stavba nehodí do místní zástavby a lokalita podle nich není vhodná pro zamýšlený záměr. Stavbu označili za monstrózní, obávali se také, že sníží cenu okolních nemovitostí. Námitky občanů vyjasnil pří-tomný architekt stavby. Lidé nesouhlasili též s výstavbou protihlukové stěny u železniční dráhy. O její případné výstavbě ale rozhodnou až akustické studie.

 

Obecní dům nabídne ubytování seniorům a mladým rodinám. Vizualizace Sneo a.s.