O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

náhled souboruZastupitelé Prahy 6 se v prosinci postavili za část občanů, kteří nesouhlasí se změnou polohy zastávky U Kaštanu. K té mělo dojít v rámci plánované rekonstrukce tramvajové trati, která se připravuje v létě od hotelu Pyramida až po Vypich. 

„Na základě požadavků vyjádřených v petici  místních občanů bude Městská část Praha 6 iniciovat u investora stavby zachování tramvajové zastávky U Kaštanu v původním umístění,“ uvedl místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba.

Zastávka měla být dle projektu, který již má stavební povolení, posunuta o 170 metrů směrem do centra k dnešnímu přechodu pro chodce u ulice Šultysova, blíže k supermarketu a poliklinice. S tím nesouhlasilo přes třináct set lidí, kteří připojili svůj podpis k petici pro zachování zastávky. Místní lidé, kteří si posun zastávky nepřejí, argumentují například tím, že se zhorší dostupnost pošty.

Podle Dagmar Polanské zastávka U Kaštanu slouží z velké části lidem, kteří bydlí ve svahu pod Tomanovou ulicí. „Je zde od 20. let minulého století a není potřeba s ní hýbat,“ domnívá se paní Dagmar Polanská. Podle pana Jůzy, který vystoupil během interpelací, by naopak měla být upřednostněna zastávka u polikliniky.

Před 20 lety lidé chtěli změnu

O přemístění zastávky žádala městská část v 90. letech, když chtěla vyhovět občanům, kteří opakovaně žádali o zřízení zastávky v blízkosti polikliniky. Zároveň by se sjednotila vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami po celé Bělohorské. Dopravní podnik tehdy kvůli nedostatku peněz záměr výstavby nové zastávky odsunul až na období rekonstrukce celé tramvajové trati. K té má dojít příští léto. V rámci přípravy rekonstrukce dopravní podnik i ROPID zvolily variantu přesunu zastávky, která byla dalšími dotčenými orgány akceptována. Po vydání stavebního povolení se proti přesunu zastávky začali bouřit někteří břevnovští obyvatelé. 

Dvě zastávky nebudou

Již nyní je jasné, že pokud skutečně uspějí zastánci zastávky v původním místě, zastávka u polikliniky se podle původního projektu realizovat nebude. Otázkou pouze zůstává, zda zastávka U Kaštanu zůstane nejen v původním místě, ale i podobě. Pokud by měla být modernizována jako ostatní zastávky, může dojít k ohrožení termínu realizace akce, protože změnu je třeba projednat se stavebním úřadem jako „změnu stavby před jejím dokončením“. S tím se bude muset vypořádat dopravní podnik, který je investorem plánované akce. 

Co přinese rekonstrukce

Dva a půl kilometru dlouhé dožívající tramvajové těleso z velkoplošných panelů nahradí nová konstrukce s kolejnicemi na příčných pražcích ve štěrkovém loži. Úsek od Patočkovy ulice po ulici Pod Královkou bude zatravněn (mimo přejezdů, přechodů pro chodce a kolejí v zastávkách), čímž dojde k dalšímu snížení hlukové zátěže. Tramvajové zastávky budou bezbariérově přístupné a budou mít nový živičný povrch s úpravami pro nevidomé a slabozraké. Na všech bude osazeno zábradlí, všechny zastávky ve směru do centra budou vybaveny přístřeškem. Ten dostanou i zastávky Vypich a Břevnovský klášter z centra.