Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

Celková spokojenost občanů se životem v šesté městské části je vysoká. Zásadní nedostatky se týkají automobilové dopravy včetně parkování. 

Spokojeně žije v Praze 6 téměř 90 % občanů, přičemž zhruba jedna třetina je velmi spokojena a většina občanů je „spíše spokojených“. To jsou hlavní závěry reprezentativního průzkumu a internetové ankety, kterou zorganizovala radnice Prahy 6. Svoje odpovědi poskytlo 602 respondentů v dotazníkovém šetření a 600 respondentů v internetové anketě. Průzkum se uskutečnil v říjnu.

Občané Prahy 6 výrazně oceňují nejen životní prostředí v lokalitě v širokém slova smyslu, ale také celkovou atmosféru městské části, její dopravní dostupnost zejména MHD a také občanskou vybavenost. Naopak za tři nejslabší stránky Prahy 6 jsou považovány – především čistota, hluk, odpady a pejskaři, dále pak nevyhovující automobilová doprava a vysoké náklady na bydlení.

 

Náměty občanů

Více než čtvrtina občanů směřuje spontánní náměty do oblasti dopravy. Dopravní průzkumy opakovaně ukazují, že více než tři čtvrtiny obyvatel Prahy 6 disponují osobním automobilem. Z řady možností, na co by se měla radnice Prahy 6 zaměřit, tak jednoznačně dominuje doprava a parkování.

Roste také důraz kladený na čistotu i údržbu parků a zeleně. Na druhé straně stále menší část veřejnosti očekává od radnice péči o zdravotnictví, a do jisté míry také o sociální oblast.

Většina obyvatel Prahy 6 nenavrhuje žádné úpravy ve stávajícím uspořádání MHD, stav jim – s výjimkou aktuální situace na Evropské (období rekonstrukce tram. trati, pozn. red.) – vyhovuje. Další pětina neví, jaké změny v MHD si přát. Námět se tak podařilo získat jen asi od čtvrtiny občanů a radnice se jimi bude podrobně zabývat.

 

Zájem o dění v Praze 6

Pro téměř 60 % občanů je hlavním zdrojem informací o městské části časopis Šestka. Informace na webových stránkách Prahy 6 sleduje 42,0 % dotazovaných, pětina lidí čerpá informace z facebooku a dalších informačních kanálů.

O dění v Praze 6 se podle vlastního vyjádření zajímá polovina občanů (51,7 %). Neplatí to však pro všechny skupiny obyvatel stejně. Zájem málo projevují především mladí do 29 let (39,3 %) a lidé se základním vzděláním (42,4 %). Na druhé straně nadprůměrně často se o dění v městské části zajímají lidé s vysokoškolským vzděláním (56,6 %) a starousedlíci, kteří zde žijí více než 30 let (56,5 %).