Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

náhled souboruOpravy rozbitých chodníků, revitalizace parků i rekonstrukce mateřských škol slibuje rozpočet městské části Praha 6 v letošním roce. Plánuje se výstavba nové léčebny pro dlouhodobě nemocné, počítá se s opravami obecních domů. Prioritou radnice bude péče o pořádek a vzhled městské části.

Zatímco většina pražských radnic začíná hospodařit v rozpočtovém provizoriu, Praha 6 vstoupila do roku 2014 se schváleným rozpočtem. I přes kritiku opozice pro něj nakonec hlasovalo 31 zastupitelů, šest bylo proti.

Městská část Prahy 6 počítá s příjmy 672 miliony korun a výdaji ve výši 1 miliarda 225 milionů korun. Rozdíl ve výši 553 a půl milionu korun bude městská část financovat z prostředků vytvořených v minulých letech. „Rozpočet je účetně schodkový, ale zdrojově vyrovnaný, protože Praha 6 má zdroje na jeho krytí a nepoužíváme žádné cizí finanční zdroje. Schodek bude kryt zapojením prostředků ze správy aktiv a finančních prostředků z fondu rezerv,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková, která je mimo jiné odpovědná za finanční politiku Prahy 6. Téměř polovinu příjmů městské části tvoří dotace hlavního města Prahy, 287,8 milionů korun, které zůstaly v podstatě ve stejné výši jako pro loňský rok. Na daních vybere Praha 6 necelých 100 milionů korun.

V oblasti výdajů se městská část bude v letošním roce věnovat akcím, které se v loňském roce nestihly dokončit, ale zahájí i řadu nových. Mezi nejvýznamnější akce patří plánovaná výstavba nové Léčebny dlouhodobě nemocných, která by měla vyrůst na obecním pozemku v lokalitě Ruzyně. Současná LDN v Chittusiho není v dobrém stavu, navíc se nalézá uprostřed soukromého pozemku. Za více než 90 milionů korun plánuje Praha 6 pokračovat v kompletních rekonstrukcích obecních domů v ulicích Patočkova a Nad Kajetánkou. 40 milionů korun je určeno na výstavbu nového domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici, které budou sloužit seniorům i mladým rodinám. Za více než 47 milionů korun by mělo být zrekonstruováno vytápění a elektřina v historicky ceněné budově Skleněného paláce na nám. Svobody.

K navýšení kapacity míst v mateřských školách přispějí rekonstrukce školky Čínská za 40 milionů korun a přístavba třídy v MŠ Sbíhavá. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce hřiště při ZŠ Na Dlouhém lánu, počítá se s rekonstrukcí sportovního areálu při základní škole Dědina za 25 milionů korun, ZŠ Červený vrch dostane nové fitness prvky a v ZŠ Petřiny-sever se letos bude modernizovat školní jídelna. V oblasti školství rozpočet počítá s podporou výuky cizích jazyků, programu na zavedení tabletů do škol i příspěvky na zahraniční jazykové pobyty studentů.

I v letošním roce Praha 6 na své náklady investuje do oprav chodníků, které jsou v majetku hlavního města Prahy. Za 60 milionů korun by měly být opraveny například ulice Nad hradním vodojemem, V. P. Čkalova, U Kolejí. Za bezmála 2 miliony korun se plánuje bezbariérová úprava přechodů Evropské ulice v oblasti sídliště Červený vrch.

Revitalizace parků

Do čistoty a zkrášlení obce plánuje Praha 6 investovat přes 111 milionů korun, z čehož polovina peněz jde na zajištění pravidelné údržby rozsáhlých ploch veřejné zeleně. Za dalších více než 60 milionů jsou připraveny revitalizace parků, mezi nimi Centrálního parku Kotlářka, upravovat se bude zápolí Písecké brány, park by měl vzniknout při ulici Vokovická mezi věžovými domy, připraveny jsou rekonstrukce dětských hřišť. U obory Hvězda by mělo vzniknout hřiště pro psy.

Městská část bude investovat do kulturních a sportovních akcí a zaměří se zejména na ty osvědčené a lidmi oblíbené. Podpoří hudební festivaly Dejvické hudební léto, Motolice, Kytara napříč žánry. Počítá s představením Opery v Šárce, pokračuje koncertní cyklus mladých talentů v NTK. Rozpočet Prahy 6 podpoří tradiční Masopust, Posvícení, velikonoční program, čarodějnice na Ladronce, vánoční koncerty, Den dětí i Den seniorů.

Opoziční kritika

Opoziční zastupitelé během několikahodinové rozpravy shodně kritizovali schodek v rozpočtu a nabádali k větším úsporám. Ivan Mašek z TOP09 upozorňoval na fakt, že rozpočet nevychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Podle něj městská část postupně utrácí peníze, které získala prodejem majetku.

Komunisté i zastupitelé Strany zelených označili rozpočet za nehospodárný. Strana zelených navrhovala některé aktivity radnice financovat formou grantů.

Opozicí navrhované změny během projednání rozpočtu neprošly. Většina zastupitelů včetně starostky jako předkladatelky rozpočtu změny odmítla s tím, že rozpočet byl během půl roku projednáván v příslušných komisích a výborech.

Kompletní rozpočet k dispozici na http://www.praha6.cz/rozpocet_2014.html.

Vybrané investice v roce 2014

V letošním roce bude městská část pokračovat v komplexních rekonstrukcích obecních domů v ulici Nad Kajetánkou a Patočkova.

 

V letošním roce se připravuje rekonstrukce mateřské školy Čínská, díky které dojde k navýšení počtu míst ve školce