Program „zdravá záda“ je přínosný

Většina rodičů využila nabídku radnice. Zjistí, zda mají jejich děti zdravá záda.

Program „Aktivní děti“, který připravila městská část spolu s FTVS a který sleduje pohybové návyky dětí a díky odborným vyšetřením hodnotí stav jejich ohybového aparátu, má za sebou první výsledky. „O bezplatné vyšetření projevilo zájem 75 procent oslovených rodičů dětí. Jsem rád, že je program zaujal a rodiče získají nové informace o zdraví dětí,“ uvedl místostarosta Petr Ayeboua.

Radnice na základě souhlasu rodičů zajišťuje vyšetření pro děti z 2. a 6. ročníků základních škol v Praze 6. Odborníci z katedry fyzioterapie FTVS během kineziologického vyšetření provedou screening možných příčin, které v pozdějším věku často vedou ke vzniku obtíží pohybového systému. Zaměřují se zejména na správné držení těla, na koordinaci pohybů, pohyblivost, hodnocení svalové síly apod. Pomocí jednoduchých fyzioterapeutických metod dokáží zjistit odchylky na pohybovém aparátu a nabídnout řešení.

O vyšetření projevily zájem tři čtvrtiny rodičů. Vyšetření se tak zúčastní téměř třináct set dětí. Dobrou zprávou je, že děti jsou na tom, lépe, než se čekalo. „Do dnešního dne máme vyšetřeno zhruba 140 dětí. Činit bližší závěry by bylo předčasné, nicméně očekávali jsme větší nálezy při vyšetření,“ uvedla Dagmar Pavlů z FTVS, která je garantem programu. Vyšetření ukazují, že děti zatím netrpí problémy s křivými zády, horší je to však s jejich koordinačními schopnostmi. „Vyšetření, která provádíme, jsou jednoznačně přínosná, protože mohou včas pomoci zachytit poruchy pohybového systému a začít je řešit. V případě zachycení nějaké poruchy doporučujeme rodičům další možné postupy,“ doplňuje Pavlů.

Kromě testů připravuje FTVS také školení pro učitele, které naučí, jak s dětmi při hodinách tělocviku správně pracovat. Dětem, jejichž stav bude shledán jako méně uspokojivý či neuspokojivý, FTVS nabízí program pohybové prevence zaměřený na skoliózy páteře a vadné držení těla, sníženou pohyblivost nebo obezitu.