Stravování pro seniory

Městská část Praha 6 bude i v letošním roce přispívat svým občanům starším 65ti let na obědy ve vybraných školních jídelnách.

Na příspěvek mají nárok lidé s příj-mem nižším než čtyřnásobek životního minima, tj. 13 640 Kč. Při splnění podmínky pak senioři hradí 50 Kč za 1 oběd a rozdíl mezi skutečnou hodnotou oběda a touto cenou hradí MČ Praha 6 konkrétní škole.

Informace o tomto programu získáte na ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální a zdravotní pomoci – tel 220 189 645, 220 189 613. Obědy jsou ve školách vydávány ve dnech, kdy je školní jídelna v provozu.

 Kde se vydávají obědy seniorům

ZŠ Petřiny-sever

Na Okraji 43

Po až Pá 11.15–11.45 hod.

do jídlonosiče s sebou

ZŠ Dědina

Žukovského 6

Po až Pá 11.15–11.45 hod.

do jídlonosiče s sebou

ZŠ E. Destinnové

nám. Svobody 3/930

Po až Pá 11.30–14.00 hod.

do jídlonosiče s sebou

ZŠ Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 2/1900

Po až Pá 11.15–12.00 hod

do jídlonosiče s sebou


ZŠ Hanspaulka

Sušická 29

Po až Pá 11–12 hod.

lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou

ZŠ Na Dlouhém lánu

Na Dlouhém lánu 43/555

Po až Pá 11.15–11.35 hod.

do jídlonosiče, lze posedět od 13–13.15 hod.

ZŠ Červený vrch

Alžírská 26

Po až Čt 11–11.30 hod.

Pá 11.30–12 hod.

lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou