Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

náhled souboruÚspěšné Dejvické divadlo přichází s jarem s další premiérovou inscenací. Hra inspirovaná posledním rokem života Franze Kafky, který teprve před svou smrtí potkal tu pravou ženu, nese název KAFKA `24.

Setkání se zúčastnili členové výboru, bývalí předsedové osady, „otcové zakladatelé“ a členové, kteří se zasloužili o rozvoj osady. Dnes již hospodaří na mnohých zahrádkách jejich děti a vnuci. Řada z pozvaných členů nemohla přijít vzhledem ke svému věku, nebo zdravotnímu stavu. „Osada jim proto zašle pamětní list, který byl k této příležitosti vydán,“ uvedla současná předsedkyně Ivana Kusá Lišková.

Pro oživení vzpomínek se promítaly dobové fotografie z počátků budování osady. Vzhledem k tomu, že organizace sídlí na Praze 6 a velká část členů osady jsou i občany Prahy 6, navštívila setkání paní starostka Marie Kousalíková, která nad akcí převzala záštitu.

 

Vzorová osada

Zahrádkářská osada Jenerálka se nachází nad Šáreckým údolím v oblasti chráněného území přírodního parku a oblasti klidu Šárka – Lysolaje. Sestává celkem z 394 zahrádek o průměrné výměře 400 m2, kromě toho je v osadě kancelář, klubovna, dílna, sklad a moštárna.

Osada Jenerálka je jednou z mála pražských osad, které byly vybudovány přesně podle propozic pražských územně plánovacích orgánů na rozloze 20 ha na pozemcích (pole, role, pastvina), v době založení nevhodných pro zemědělskou velkovýrobu. Záměrem bylo vytvořit vzorovou osadu, která bude součástí zeleného pásu na obvodu hl. m. Prahy. V současné době je organizována jako občanské sdružení, které má pozemky pronajaté od Státního pozemkového úřadu.

Veškeré práce na společných zařízeních při výstavbě osady (včetně vybudování komunikací, výkopů pro elektřinu a vodovodní potrubí) odvedli sami zahrádkáři formou brigádnických prací. Jako nezisková organizace udržuje osada společnou zeleň a údržbu svých zařízení brigádami dodnes.

V území se vyskytují mnohé chráněné živočišné a rostlinné druhy, osada má zpracovaný jejich rozsáhlý seznam. „Tento seznam by vydal na dvě arboreta typu botanické zahrady. V případě zájmu jsme připraveni uskutečnit prezentaci pro veřejnost a školy formou „Dne otevřených dveří,“ říká předsedkyně Kusá Lišková.

V souvislosti s přípravou nového územního plánu se začal projevovat tlak developerské lobby na uvolnění pozemků pro výstavbu a navržené změny začaly vážně ohrožovat existenci pražských zahrádkových osad. Dle současného územního plánu hl. města Prahy leží Jenerálka v zastavěném území a současně mimo zastavitelné území obce. Vzhledem ke  komplikovaným majetkoprávním vztahům k pozemkům se do dnešního dne nezdařil úplatný převod pozemků do vlastnictví těch, kteří na půdě hospodaří. Území bylo původně z 60-ti procent ve vlastnictví Královské kanonie řádu Premonstrátů (jako panství Horoměřice), zbytek ve vlastnictví fyzických osob. V současné době se o část území přihlásili dědici bývalých majitelů pole, kteří odešli do Ameriky v roce 1896. 

 

Historický pohled na Osadu Jenerálka.

 

Současná fotografie Osady, která oslavila 50 let od založení. V území se vyskytují chráněné rostlinné i živočišné druhy.