Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřských škol v Praze 6 se budou konat v únoru 2014. Děti budou přijímány podle kritérií, na kterých se dohodly ředitelky mateřských škol. 

Přihlášky do mateřských škol budou vydávány 11. února 2014, budou také ke stažení na webových stránkách školek i na www.jakdoskolky.cz.

Odevzdání vyplněných originálů přihlášek spolu s evidenčním listem je stanoveno na 18. a 19. února 2014 (časy si upřesní školky samy).

Více informací o zápisu do MŠ bude uveřejněno v únorové šestce, případně na www.jakdoskolky.cz