Zápisy do základních škol začátkem února

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat ve všech školách v jednotném termínu 4. a 5. února 2014. Přesné časy budou oznámeny na začátku ledna na webových stránkách škol, na portálu jakdoskoly.cz a webu úřadu Prahy 6. 

Přijímání dětí bude probíhat na základě jednotných kritérií, na kterých se společně dohodli ředitelé jednotlivých škol. Přednostně by tak měly být přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu. Jde o takzvanou spádovou oblast, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města. Následně se bere ohled na to, zda dítě trvale bydlí na území městské části, nebo zda školu navštěvuje starší sourozenec. Poté se přijímají děti s trvalým bydlištěm mimo území MČ Praha 6.

Ne každý si proto vybere školu podle svého přání. „V důsledku nárůstu počtu budoucích prvňáčků museli ředitelé škol přihlédnout k rejstříkové kapacitě škol a stanovili maximální počet otevíraných prvních tříd. Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci přijmout, rodiče se mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou. Základní školy pak musí, dle školského zákona, přijmout děti ze spádového obvodu školy,“ vysvětluje radní pro školství Ondřej Balatka.

Přehled jednotlivých spádových obvodů základních škol zřízených městskou částí, stanovených Obecně závaznou vyhláškou o spádových obvodech základních škol č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, je k dohledání na radničním webu (www.praha6.cz/spadove_oblasti.html).

Informace o školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství či na portálu www.jakdoskoly.cz (včetně souhrnného hodnocení škol, přehledu školních vzdělávacích programů a statistických údajů).

O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili kvůli potvrzení nástupu do školy od září 2014.

Seznam přijatých žáků oznamuje škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Výsledky zápisu budou zveřejněny 21. února od 10 hod.

Další informace k zápisu podají ředitelé základních škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 189 456). 

 

Co s sebou k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování. 

 

Základní školy MČ Praha 6 - www.jakdoskoly.cz

ZŠ Bílá

160 00, Dejvice,

Bílá 1/1784,

www.zsbila.cz

 

ZŠ Červený vrch

160 00, Vokovice,

Alžírská 26/680,

www.zscvrch.cz

 

ZŠ Dědina

161 00, Liboc,

Žukovského 6/580,

www.zsdedina.cz

 

ZŠ Emy Destinnové

160 00, Bubeneč,

nám. Svobody 3/930,

www.zsemydestinnove.cz

 

ZŠ Hanspaulka

160 00, Dejvice,

Sušická 29/1000,

www.zshanspaulka.cz

 

ZŠ Komenského

169 00, Břevnov,

U Děl. cvičiště 1/1100,

www.jakomenskeho.cz

 

ZŠ Marjánka

169 00, Břevnov,

Bělohorská 52/417,

www.zsmarjankapraha6.cz

 

ZŠ Na Dlouhém lánu

160 00, Vokovice,

Na Dlouhém lánu 43/555,

www.zsdlouhylan.cz

 

ZŠ Antonína Čermáka

160 00, Bubeneč,

Antonína Čermáka 6/1022,

www.zscermaka.cz

 

ZŠ nám. Svobody

160 00, Bubeneč,

nám. Svobody 2/930,

www.zs-ns2.cz

 

ZŠ NORBERTOV

162 00, Střešovice,

Norbertov 1/126,

www.norbertov.cz

 

ZŠ PETŘINY – JIH

162 00, Břevnov,

Šantrochova 2/1800,

www.petrinyjih.cz

 

ZŠ PETŘINY – SEVER

162 00, Veleslavín,

Na Okraji 43/305,

www.zspetriny.cz

 

ZŠ POD MARJÁNKOU

169 00, Břevnov,

Pod Marjánkou 2/1900,

www.zspodmarjankou.cz

 

ZŠ T. G. MASARYKA

161 00, Ruzyně,

nám. Č. povstání 6/511

www.zstgmruzyne.cz