Dům čtyř múz pro seniory

Objekt bývalého domu pro seniory v Šolínově ulici má i nadále sloužit seniorům. Praha 6 společně s nadací Charty 77 navrhla unikátní projekt, který nabídne seniorské bydlení nejen občanům Prahy 6, ale také umělcům. „Dům čtyř múz“ by mohl poskytnout až osmdesát míst.

Dům je v současné době majetkem Prahy 6. Městská část požádala hlavní město o převod nemovitosti poté, co se klienti Domova pro seniory přestěhovali do Břevnova. Zastupitelé žádost nyní schválili. „Zdá se, že poslední překážka k naplnění memoranda mezi Nadací a Městkou částí Praha 6 je odstraněna. Jsme rádi, že jsme získali silného partnera, který sociální služby dělat umí a my se pokusíme být důstojným účastníkem potřebného projektu,“ řekla Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77.

Memorandum o spolupráci při vytvoření domu pro seniory umělce a seniory z Prahy 6 podepsala Nadace s městkou částí již téměř před rokem. „Nadace Charty 77 zajistí finanční prostředky na rekonstrukci objektu za podmínky, že zůstane zachován původní charakter budovy. Polovina z předpokládané kapacity 80 míst bude využívána Nadací Charty 77 pro seniory, kteří v aktivním věku působili v oblasti kultury a druhá polovina městskou částí Praha 6,“ řekla starostka Marie Kousalíková, s tím, že provoz domu by zajišťovala městská část. Praha 6 i Nadace Charty 77 předpokládají, že Dům seniorského bydlení nebude spočívat pouze v ubytování a volnočasových aktivitách seniorů, ale zároveň zahrne i oblast poradenskou.

Desítky let sídlil v objektu v Šolínově ulici Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Od loňského roku se přestěhoval do nové budovy v ulici Cvičebná na Břevnově.