Filosof Jan Sokol je čestným občanem

náhled souboruČestným občanem Prahy 6 se stal filosof a pedagog Jan Sokol. Titul převzal, jak bývá zvykem, u příležitosti oslav Dne Prahy 6 4. září. Zastupitelstvo zároveň udělilo „Cenu městské části“ sestře Konsolátě, představené domova sv. Karla Boromejského a hudebníkovi Ivanu Hlasovi.

Ocenění osobnostem Prahy 6 předala starostka Marie Kousalíková na slavnostním zasedání zastupitelstva v břevnovském klášteře. „Neumím si představit více symbolické místo, kde bychom měli vyjádřit naši úctu a čest jednomu z velkých následovníků profesora Patočky, filozofovi, překladateli, vysokoškolskému pedagogovi, ale také zeti Jana Patočky,“ uvedla starostka Kousalíková. Břevnovský klášter se totiž v roce 1977 stal místem jeho rozloučení, ale také tichým odporem proti totalitnímu režimu.

„Jestli jsem v životě něčeho dosáhl, tak proto, že jsem měl štěstí na lidi kolem sebe a na rodinu,“ uvedl skromně mimo jiné bývalý poslanec a ministr, držitel mnoha ocení doma i v zahraničí, Jan Sokol. Vzpomenul na svoje dětství na Břevnově, kde žije od roku 1938. „Zažil jsem všechno možné, ale dětské vzpomínky považuji za jedno velké štěstí,“ řekl.

Sestra Konsoláta, vlastním jménem Miroslava Frýdecká, vnímá Cenu městské části jako ocenění celého týmu Domova. „Dostali jsme příležitost k dobrým skutkům, které naplňujeme a vážíme si každého dne v této službě,“ uvedla představená církevního zařízení, kde se unikátním způsoben spojuje péče o staré a nemocné lidi se službou řeholních sester a prací žen odsouzených k výkonu trestu, a kam se s pravidelnou a letitou finanční podporou městské části uchyluje v posledních dnech života i řada občanů Prahy 6.

Ivan Hlas, dlouholetá ikona hanspaulského hudebního světa, přijal Cenu za umělecký přínos Praze 6 u příležitosti 60. narozenin, které oslavil v květnu. „Ceny si velice vážím. Na Praze 6 už léta nebydlím, ale pochází odtamtud veškerá moje základní inspirace a prvotní i druhotné umělecké začátky. Tím pádem jsem šestku nikdy úplně neopustil a děkuji, že si toho někdo všiml. Praha 6 je pro mne vůně dětství, dospívání i rané dospělosti,“ řekl slavný hudebník.

 

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph. D., CSc., narozen 18. 4. 1936 v Praze je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v Tošovského vládě r. 1998. Přednáší na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ivan Hlas, narozen 10. 5. 1954. Za hudbu k filmu Šakalí léta obdržel v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu. Založil a vedl skupiny Navi Papaya, Továrna a Ivan Hlas a Nahlas. Hrál i s kapelou Yo Yo Band nebo Ondřejem Hejmou. V současnosti vystupuje s Nobri Kovácsem a Olinem Ne-jezchlebem v Ivan Hlas Triu.

Sestra Konsoláta, občanským jménem Miroslava Frýdecká, má celoživotní zkušenost jako zdravotní sestra i pečovatelka. Jako utajená novicka se mohla ke svému postavení přihlásit teprve krátce před listopadovým převratem, poté však vystudovala teologii a dnes vede Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Je autorkou knihy Mluv se mnou.