Lidé si mohou zdarma zapůjčit kompostér

Občané městské části si mohou bezplatně zapůjčit zahradní kompostér, pokud ho budou 5 let využívat ke kompostování.

Projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní připravila radnice ve spolupráci se společností ISES připravila a z 90 % je financován z fondů EU a Státního fondu životního prostředí.

Podmínkou projektu je umístění kompostérů v katastrálních územích Prahy 6 a je určen výhradně pro občany městské části. Vhodnou surovinou je běžný odpad rostlinného původu, například tráva, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky. Městská část má k dispozici na zapůjčení tisícovku kompostérů.

Žádost o kompostér můžete vyplnit již nyní elektronicky na www.odpadovecentrum.cz nebo si lze vyzvednout přihlášku v tištěné podobě na ÚMČ Praha 6.

Kontaktní osobou je Ing. Ludmila Baumová, ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23/601, Praha 6, tel.: 220 189 559, e-mail: lbaumova@praha6.cz.

Zapůjčení na pět let proběhne na základě smlouvy o výpůjčce. Plastové zahradní kompostéry mají objem 700 litrů.