Názory politických klubů

Povrchová doprava v Praze 6

Doprava na vaší straně.

Stavební peklo spojené s výstavbou Blanky a prodloužením metra se blíží ke konci, i když současná magistrátní koalice TOP 09 a ČSSD svými nekompetentními rozhodnutími dostavbu protahuje. A to je špatně, protože díky těmto stavbám bude možné zatlačit transitní automobilovou dopravu pod zem a zklidnit dopravu povrchovou. ODS chce Blanku využít k zavedení nové autobusové linky, která propojí pražský Smíchov, Břevnov a Dejvice a povede dál přes Tróju na Prosek. O budoucí podobu MHD, která na nové stavby naváže, jsme připraveni bojovat s ROPIDem, který za hromadnou městskou dopravu zodpovídá. Počítáme např. s posílením autobusů směrem na Dědinu. Pozornost soustředíme i na parkování v okolí nových stanic metra, protože nechceme, aby zvýšeným náporem trpěli obyvatelé okolních čtvrtí. Více o našich prioritách v oblasti dopravy se dočtete v programu ODS na www.odspraha6.cz.

Ondřej Balatka, kandidát na starostu

 

 

Povrchová doprava v Praze 6. Dobrá městská doprava musí být spolehlivá a cenově dostupná. Zásadní je propojení všech částí města a návaznost povrchové dopravy na metro a železnici – nejrychlejší prvky dopravy. Proto prosazujeme metro i modernizaci železnice do Kladna s připojením letiště. Obě slouží jiným cestujícím a mohou hodně snížit počet aut a autobusů z okolí Prahy. S tím souvisí i náš požadavek na stavbu parkovišť P+R a regulaci dopravy v klidu. Chceme také využít tunely Blanky k rychlému autobus. spojení s dalšími částmi města. Po dokončení metra A je nutná úprava některých linek MHD tak, aby výhody metra, mohli využívat např. i občané Břevnova a Střešovic. Změny linek tramvají i autobusů se musí provádět na základě průzkumu cílů jízd s cílem zmenšit nutné přestupy. Tak, aby co nejvíce lidí dalo přednost MHD před autem. Také prosazujeme stavbu chybějících částí městského okruhu a navazujících komunikací k odvedení aut z města a zklidnění městských ulic sloužících pak převážně pěším, cyklistům a MHD.

Ing. R. Pekárek, CSc., místostarosta Prahy 6 

 

Ropid by měl víc poslouchat občany.

Občané opakovaně projevují nespokojenost s častými změnami v trasách MHD. Jenže o tom, jaký autobus či tramvaj kam a jak často pojede, nerozhodují zastupitelé Prahy 6, ale příspěvková organizace hlavního města Prahy s názvem Regionální organizátor pražské integrované dopravy. Kdyby všechno fungovalo jak má, měl by především zajistit, aby se občan dostal ze svého bydliště pohodlně a rychle tam, kam v Praze potřebuje. Pracovníci Ropidu by proto měli umístění tramvajových a autobusových tras a zastávek v dostatečném předstihu konzultovat s místními občany. Ve skutečnosti nejen, že konzultace byly jen sporadické, ale Ropid navíc spíše ignoroval stížnosti, které mu v zájmu občanů adresovali zastupitelé Prahy 6. Napravit by to teď mohl, kdyby se s občany poradil, jak organizovat návaznou tramvajovou a autobusovou dopravu po zprovoznění prodloužené linky metra A tak, aby se obslužnost všech míst v Praze 6 zlepšila.

PhDr. Helena Briardová 

 

Doprava a Praha 6. To je téma, které bude po říjnových volbách rezonovat mnohem víc než dosud. Naděje mnohých obyvatel se upínají k tunelu Blanka, který by měl část automobilové dopravy svést pod zem a částečně tak ulevit přeplněným ulicím. Ale může se stát úplný opak. Dopravní spojnice z vnějšího pražského okruhu totiž mohou ještě víc zahltit kolony. Jak je to možné? Jednoduše. Řidiči je začnou využívat k příjezdu na okruh vnitřní. A je tu ještě jeden problém. S blížícím se otevřením metra rostou také obavy obyvatel o každé volné parkovací místo v okolí jeho nových stanic. Vrásky na čele dělají i zvěsti o chystaném omezení hromadné povrchové dopravy, kterou prý nahradí právě metro. Vedení radnice proto musí ihned po volbách začít spolupracovat s těmi úřady, s nimiž je možné pro občany Prahy 6 zajistit nejen plynulou dopravu bez kolon, které by bránily průjezdu autobusům či tramvajím, ale také pohodlné parkování. Lidé z TOP 09 pro to udělají maximum.

Ondřej Kolář, kandidát na starostu Prahy 6 

 

Veřejná doprava nebo hotel Praha?

I když bylo dohodnuto, že zde bude příspěvek o veřejné dopravě, rozhodli jsme se tak neučinit. Na poslední jednání zastupitelstva byl totiž zařazen bod o prodeji obecního majetku, který je podle našeho názoru aktuálnější. O co jde? Když po revoluci převzala hotel Praha naše městská část, bylo slíbeno, že pozemek bude přístupný veřejnosti. Při prodeji hotelu soukromému subjektu se ale na tento příslib jaksi zapomnělo. Nyní měla Praha 6 příležitost tuto chybu (nebo úmysl?) alespoň částečně napravit. Nový vlastník – PPF požádal o odkup další části přilehlého pozemku. Praha 6 mohla například požadovat záměnu tohoto území za dobře přístupnou část pozemku podél Sušické ulice a vytvořit tak alespoň část parku s hřištěm. Neučinila tak. Vládnoucí koalice tak podala další důkaz, že by měla skončit. 

Alexander Holub, Konzervativní klub

 

 

Dopravní situace v Praze 6 není dobrá. Trochu ulehčí dokončení tunelu Blanka, ale chybí návazná Břevnovská radiála, která uvízla na mrtvém bodě. Dopravní zatížení Patočkovy a Bělohorské ulice se všemi negativními důsledky je již teď na nepřijatelné úrovni a po dokončení Blanky se ještě zvýší. Budeme požadovat její urychlenou výstavbu.

Nedopustíme snížení komfortu a dostupnosti dopravy po dostavbě metra A, především výrazné omezení tramvajových linek v oblasti Petřin a na Evropské. Požadujeme takové řešení, které zajistí kvalitní návaznou dopravu od nových stanic metra.

Smyslem parkovacích zón musí být regulace parkování a nikoliv výběr co nejvyšších poplatků. Každý Pražan má mít možnost zakoupit si celopražskou kartu pro parkovací zóny. V nákupních ulicích v Praze 6 navrhujeme první půlhodinu parkování zdarma. Zvýšíme bezpečnost silničního provozu tím, že zavedeme více osvětlených přechodů a prosadíme omezení rychlosti uvnitř obytných čtvrtí.

Ing. Hana Podubecká 

 

Městské třídy chodcům.

Bělohorská – ulice, která má potenciál být živou, prosperující městskou třídou, s kavárenskými zahrádkami, cyklopruhy, lavičkami, místy pro pohodlné přecházení i parkování. Aktuální rekonstrukce tramvajové trati ale ulici tomuto cíli nejen že nepřiblížila, v mnohém situaci ještě zhoršila. Nové zastávky jsou obehnané zábradlím, chybějí místa pro přecházení, přechody jsou lemované labyrintem dalších zábradlí. Není divu, že v takové ulici to mají obchody zvlášť těžké a mnohé musely zavřít. Poučení pro následující období je jasné – radnice musí aktivně a včas jednat o úpravách s investory i s dotčenou veřejností, finální podobu uličního prostoru musí projektovat urbanisté. V bohaté Praze 6 není však nouze jenom o přechody, chybí dokonce celé chodníky – za všechny jmenujme ulici V Šáreckém údolí. Zelení považují za svoji prioritu zlepšení podmínek pro příjemný a bezpečný pohyb chodců nejen na Bělohorské, Evropské, Patočkově, ale i v okolí škol, školek a dalších místech.

Petra Kolínská, zastupitelka a kandidátka na starostku