Nevídaný úspěch Zaručeně čerstvé kytice

náhled souboruBouřlivé ovace ve stoje vyvolalo uvedení balady K. J. Erbena v podání seniorů z letní herecké dílny Fresh senior na prknech divadla Semafor.

Pilotní projekt seniorské herecké inscenace skončil nevídaným úspěchem. Senioři ve svébytném podání inscenace Záhořovo lože aneb zaručeně čerstvá kytice dokázali diváky zaplnit celé hlediště.

První představení divadelního spolku Fresh senior se uskutečnilo na začátku září v divadle Semafor. Bylo výsledkem pětidenní herecké dílny, která se stala součástí aktivit projektu Fresh senior. To již více než tři roky realizuje občanské sdružení Porte za podpory městské části. Dílna seniorům umožnila vyzkoušet si divadelní práci a pro mnohé z nich to byla první podobná zkušenost.

Pod vedením zkušených lektorů Petra Pochopa a Juliány Vališkové se účastníci seznámili se základy herectví a spolupodíleli se na vzniku představení neohraničeného zažitými divadelními konvencemi. Původně plánovaná jedna premiéra byla zamýšlena současně jako derniéra.

Pozitivní ohlas u všech zúčastněných však prázdninový projekt rozšířil, a proto byly uvedeny hned dvě premiéry v plně zaplněném hledišti. V obou případech se jednalo o skvělý zážitek jak pro herce, tak pro diváky. Největší odměnou všem, kteří se na vzniku projektu podíleli, byly bouřlivé ovace. Repríza se uskutečnila také v rámci Festivalu seniorů u Písecké brány.