Účet za 1. pololetí 2014

Příjmy Prahy 6 za první pololetí tohoto roku činily po zaokrouhlení 293 milionů korun, výdaje pak 374 milionů korun. Jednaosmdesátimilionový schodek byl kryt mimorozpočtovými zdroji. Zprávu o plnění rozpočtu schválili na posledním jednání zastupitelé.

Příjmy městské části se podařilo naplnit ze 40% k upravenému rozpočtu, výdaje z 29%. Na výsledku hospodaření Prahy 6 za první pololetí má největší vliv především nízké čerpání kapitálových výdajů, které bylo pouze ve výši necelých 15%.

„Příčin nízkého čerpání je celá řada. Jde především o investiční akce ve školství, například rekonstrukce a přístavba MŠ Čínská, oprava sportovního areálu na ZŠ Dědina a nová jídelna ZŠ Petriny-sever, kdy realizace probíhá především během prázdnin a provedené práce jsou fakturovány až nyní,“ řekla starostka Kousalíková. U akce „Výstavba nové LDN“ se firma odvolala a rozhodnutím ÚOHS byly zrušeny úkony zadavatele v souvislosti s posouzením nabídek k výběru dodavatele stavby. „Naopak jsme před dokončením oprav obecních domů v lokalitě Nad Kajetánkou, Patočkova, což byla jedna z našich priorit,“ dodala.

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2014 byla projednána na společném jednání kontrolního a finančního výboru. Kontrolní výbor doporučení k projednání „Zprávy“ v ZMČ schválil, finanční výbor jej neschválil. Opoziční zastupitelé z TOP 09 vidí za nízkým plněním rozpočtu absenci dlouhodobého investičního plánu.