96. výročí ČSR připomenuly projevy i výstava

náhled souboru96. výročí vzniku samostatného Československého státu si veřejnost i zástupci obce, státu a armády připomenuli slavnostním shromážděním netradičně na náměstí Svobody před Skleněným palácem.

Společně s Marií Kousalíkovou, starostkou Prahy 6, s projevy vystoupili Miroslava Němcová jako zástupce Parlamentu ČR, europoslanec Jan Zahradil, senátor Petr Bratský, zástupce České obce legionářské a další hosté.

Starostka Marie Kousalíková ve svém projevu připomněla význam slavnostního setkání: „Beze snů a jejich symbolů se stává náš život surovější, příliš praktický a účelový, často bez radosti a zadostiučinění. Jsem přesvědčena, že i proto si musíme 28. říjen 1918 stále připomínat. Pro generace před námi byl jedním z nejvýznamnějších symbolů jejich existence a svátků života. Naši předkové uctívali a chovali ve vážnosti vše, co symbolizovalo nabytou svobodu, státnost a demokracii. Uskutečněné sny generací před námi musíme stále připomínat. Dokud to ještě jde, chraňme si své sny a jejich symboly. Tato republika si stále ještě zaslouží, abychom jí projevovali úctu.“

Europoslanec Jan Zahradil připomenul odvahu a rozhodnost Masaryka a Beneše, s jakou se pustili do vytvoření samostatného státu: „Byla za tím tvrdá práce, dobře stanovená strategie i taktika, maximální využití toho okna příležitosti, které se postupným hroucením Rakouska-Uherska otevíralo. Znakem dnešní doby je podceňování sebe sama, nevíra ve vlastní schopnosti, doprovázená všeobecným bědováním nad poměry a hlavně nad těmi druhými. Odkaz 28. října ale nejlépe naplníme právě tím, že těmto tendencím nepopřejeme sluchu. S vědomím toho, co dokázali zakladatelé našeho státu, si to můžeme sebevědomě dovolit.“

Městská část u příležitosti 96. narozenin našeho státu připravila pro veřejnost výstavu „Světová válka a naše revoluce“, která byla vytvořena ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha. Výstava v Galerii Chodník za výlohami Skleněného paláce představila významné osobnosti první republiky i historické souvislosti vzniku státu. Název výstavy odkazuje na několikasvazkové vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa od Edvarda Beneše.