ČVUT zahajuje výstavbu kybernetického institutu

náhled souboruČVUT zahájilo výstavbu plánovaného Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Centrum za 1,18 miliardy korun vyroste při ulici Jugoslávských Partyzánů. Stavba bude trvat čtrnáct měsíců.

„Dojde k zásadní rekonstrukci a celkové dostavbě budovy současné Technické menzy v ulici a paralelně k výstavbě přilehlé novostavby o deseti nadzemních a třech podzemních patrech," řekl rektor Petr Konvalinka. Dodavatelem stavby je sdružení společností Hochtief CZ a VCES, které zvítězilo ve výběrovém řízení.

Budova bude sloužit především jako centrum vznikajícího ústavu ČVUT, sdružujícího špičkovou vědu napříč informatickými obory. Výzkumné a výukové centrum CIIRC bylo založeno již v červenci loňského roku a zatím působí v dočasných prostorech. ČVUT usilovalo o financování tohoto projektu z evropských dotací operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ale nakonec bude dotace vzhledem k náročnosti projektu a napjatému termínu poskytnuta ze státního rozpočtu.

Dodavatelé stavby, která bude zahájena v nejbližších dnech, mají zájem minimalizovat dopad stavebního ruchu na obyvatele Prahy 6. „Naší snahou je vždy působit co nejmenší komplikace pro okolí stavby, proto je přijata celá řada opatření k eliminaci potíží,” říká Ing. Leoš Chyba, náměstek pro výrobu divize Pozemní stavby Čechy HOCHTIEF CZ. Materiál dopravovaný na stavbu bude podle něj v co největším množství ihned zabudován, těžká montáž bude prováděna ze tří stabilních věžových jeřábů, čímž se omezí pohyb hlučné těžké mechanizace. „Úklid bude prováděn běžným způsobem pro většinu staveb, vozidla opouštějící stavbu budou před výjezdem oplachována vysokotlakými čističi,” dodává s tím, že společnost má zkušenosti s prací v podmínkách, kdy okolní výstavba neumožňovala zábor velkých ploch. V Praze 6 to je například výstavba stanice metra Bořislavka nebo rekonstrukce Generálního štábu na Vítězném náměstí.